Prenumerata:

UŽSIPRENUMERUOKITE LIETUVOJE 2014 METAMS ŽURNALĄ "NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI"
„Naujojo Židinio-Aidų“ prenumeratoriai recenzijų žurnalą „Knygų aidai“ gauna nemokamai!
1) Žurnalą „Naujasis Židinys-Aidai“ galima užsiprenumeruoti mūsų interneto knygyne arba redakcijoje (Pilies g. 8, LT-01123 Vilnius).
Prenumeratos kaina redakcijoje 60 Lt.
2) Taip pat žurnalą galite užsiprenumeruoti, bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje arba pasinaudojus
elektronine Lietuvos pašto prenumerata Reikia įrašyti paieškos žodį "Aidai".
Prenumeratos kaina „Lietuvos pašte“ 61,20 Lt.
Lietuvos pašte metinės 2014 m. prenumeratos paslaugos pardavimas baigiamas 2013 m. gruodžio 22 d.,
antro 2014 m. pusmečio pardavimas baigiamas 2014 m. birželio 22 d.,
o kasmėnesinės prenumeratos paslaugos pardavimas baigiamas kiekvieno mėnesio 28 d.
3) „Naujojo Židinio-Aidų“ prenumerata UŽSIENYJE
Prenumeratos kaina metams oro paštu – 110 USD (65 EUR).
Čekius su užpildyta Prenumeratoriaus kortele 2014 metams.jpg siųskite į redakciją adresu:
Pilies g. 8, LT-01123, Vilnius, Lietuva / Lithuania / Europe
Už prenumeratą galima sumokėti redakcijoje (Pilies g. 8, LT-01123 Vilnius) arba pavedimu.
Duomenys pavedimui:
Gavėjo kodas: 124626686
Gavėjo pavadinimas: VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“
Gavėjo sąskaita: LT60 7044 0600 0131 0361
Gavėjo bankas: AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
Gavėjo banko kodas: 70440
Gavėjo SWIFT kodas: CBVILT2X
Suma: 60 Lt (110 $ arba 65 €)
Mokėjimo paskirtis: Už prenumeratą 2014 m. Nurodyti gavėją ir adresą, kuriuo siųsti žurnalus.
(Informuokite: naujasis.zidinys@gmail.com)