Lina Buividavičiūtė. Lietuviškasis baronas Miunhauzenas (NŽA nr. 8)

Herkus Kunčius Lietuviškos apybraižos: Istorijų romanas Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 2018, 255 p., 600 egz. Dizaineris Zigmantas Butautis   Kiekvienam kūriniui ieškau rakto, nes jau įsitikinau, kad literatūroje visrakčių nebūna. Rašydama šią recenziją...

Akvilė Rėklaitytė. Gintaro kambario grožybė ir puikybė (NŽA nr. 8)

Giedrė Kazlauskaitė Gintaro kambarys: Eilėraščiai Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 2018, 112 p., 800 egz. Dailininkė Deimantė Rybakovienė   Grožybė. Naujõs Giedrės Kazlauskaitės knygos pirmiausiai suskamba pavadinimas – Gintaro kambarys; sąmojingai – nes...

Roma Bončkutė. Simono Daukanto DNR (NŽA nr. 8)

Giedrius Subačius  Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834) Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 472 p., 300 egz. Dailininkė Elona Marija Ložytė   Nauja Giedriaus Subačiaus monografija Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834) – tai knyga apie mūsų...

Vilius Mačkinis. Gyvasis Apšvietos paminklas (NŽA nr. 8)

Mauricijus Pranciškus Karpis Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai sudarytojas ir vertėjas Dalius Viliūnas serija Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, 336 p., 300 egz. Dailininkė...