Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

POTERIADA

Sustink.

Kažkas įmetė mano vardą į skausmo turnyro taurę.

Reikės nusileisti į apačią, nakties urvą, surinkti tamsos stalaktitus.

Reikės gelbėti savo savižudį brolį – plaukuose įsipynė lelijos.

Sustink.

Nešyklė nuneš – ten turime būti, niekas neklaus,

ar tėvas atidavė kaulą, ar genėjome mėsą nuo griaučių.

Niekas neklaus, ar išmokome visą magijos kursą,

Joks burtas neatgaivins mirusiųjų, mano brolio.

Sustink.

Kažkas iššaukė menką gynėją, jis toks silpnas, išvydęs,

kam teko tarnauti, tie ištraukė visą kvaitulį šito buvimo,

psichai – mes, o anie tik pamatė plyšius, per kuriuos ištekėjome.

Sustink.

Nealsuok šitaip tankiai, nes vis tiek neįveiksime blogio,

nudėvėtos lazdelės, bergždžiai nukauti slibinai, burtų

brolis amžinai pasiliks vandenyse, tad išeikim, kol dar galim išeit.

NORIU UŽAUGINT SĖKMINGĄ ŽMOGŲ

(NEIŠSIGĄSKIT BANALYBĖS)

Per antrą nėštumą norėčiau patirti tik triumfą.

Susirinkt visas vyšnias ant

ego pyrago. Norėčiau užauginti

karalių, kuris drąsiai išbandytų

naujus dalykus, nebijotų suklysti, bet dešimt kartų

matuotų, vienuoliktą kirptų. Norėčiau užauginti

sėkmingą žmogų (rašau ir pati juokiuos iš tokios

nesąmonės – kas yra sėkmingas žmogus?). O vis tiek

prisispyrusi noriu užauginti vaiką, daugybę kartų

laimingesnį už mane. Matot, pirmą kartą, kai laukiaus,

pralaimėdavau begales kartų. Paslysdavau ant žievių

nuo Visatos banano, užlipdavau ant širdgėlos grėblio,

man trukdė vaikščioti moralinio stuburo ataugos.

Netekčių hormonais ir liūdesio pieno išmaitintas pirmas vaikas.

Dabar matau, kaip jam sunku pralaimėti,

kaip sunku man žiūrėti į jo pralaimėjimus,

kaip virpa sūnaus širdies pakraštėliai, susidūrę

su šio pasaulio kiaurymėmis – ir

nieko negaliu su savimi padaryti –

per antrą nėštumą norėčiau patirti tik triumfą.

TAMSIEJI AMŽIAI

Iš ciklo „Kelionės“

Šitiek grožio, užima amą, o aš

vakarais mintyse kalbu su savim,

kad nieko čia tokio nėra, kad viskas

išbūnama, nuplaunama sūriam vandeny,

kad įkopsiu į vieną kitą tvirtovę, išgersiu vieną

kitą taurę Sardinijos vyno, apiplauksiu

slaptingas grotas ir išeisiu į laisvę; pasibaigs

mano tamsieji amžiai, pasibaigs ir dorai neįsmarkavę,

šitaip kalbu naktimis iki pirmųjų flamingų giesmių,

šitaip pykstu, kai mano trimetis berniukas nemato

to grožio ir atslenka rūsties debesys – jis nori namo,

nori namo pas katinėlius, aš kylu kaip viesulas: kodėl

Tu nenori matyti šitiek pasaulio, kodėl Tau reikia tos

prakeiktos triados – saugumo-pastovumo-ramios mamos;

Ko reikia man? Ko neturiu? Visiems sakėm: keliaujam kartu,

norim vaikui parodyti pasaulį, koks Italijos vėjas, kalnai,

kokie būnam ten, išmesti iš rutinos kitybės krante.

Ne Tau norėjau parodyti tą pasaulį, o sau, kad praslinktų mano tamsieji amžiai,

liautųsi šitas kasdienis laiko obuolių bumsėjimas į gimtąją žemę;

nepabėgau, visu smarkumu – jei duodu Tau, iš savęs atimu.

APIE VILNIAUS POTVYNĮ

Iš ciklo „Kelionės“

Žiūriu į Tavo – patvinusio – nuotraukas: valčių sangrūdos,

plukdomos sielos, pasagos, prausiamos drumzlinam vandeny.

Nerie, ištirpinai šitiek ledo, į Tavo krantus įsigraužusio

Įšalo, jau trylika metų buvo praėję nuo Didžiojo karo, nuslinks

dar aštuoneri – – –

Nespalvotose fotografijose dosniai vietos fantazijai, dosniai spalvų –

Katedros aikštė apnikta erzulio, pragaišties, o kartu nuotykio dvasios –

Tai, kas suvienija, tai, apie ką kuždėsimės – sielininko švilpavimas

kukliam, bet didžiam luote.

Pažiūrėkit, kas dedasi, nuo Antakalnio iki Žvėryno, nuo geležinkelių

Iki Puškino sodų – ar gali būti už tai, kad kadaise išsižadėjom Upinio,

kad štai – renčiam trobesius, auginam miestus, galandam kalavijus,

bet pamiršom tą niekada neprijaukinamą svetimybę? – – –

O vis tik skęstančiųjų gelbėjimas ne visada buvo jų pačių

reikalas – lenkų berniuk, Mečislavai, tu pripildai mane

ryžto –

gelbėjai Chackelį nuo Neries dievų pykčio, nuskendot abu,

kad savo atminuose kartočiau, kad per kitą potvynį ištiesčiau

broliui seseriai ranką.

Aštuoni metrai dvidešimt penki centimetrai – tiek netilpai,

putojai, metras šešiasdešimt keturi centimetrai – tiek patvinstu,

kai per visą mane plūsta vandenys, išskystu nuo šito pasaulio

aitrumo, nuplauni mane, kad irstyčiausi po save, ir nereiktų žibinto –

šviesos properšos tamsiame tamsiame laike.

STENDALIO SINDROMAS

Kartais paskęstu tose istorijose, atrodo,

apčiuoptas kažkoks begalinis švelnumas,

įtikrovinimas to, ko niekas negalėtų nutuokti,

kas buvo paslėpta tame begaliniame rūme,

atsimenu, laukiausi, pirmi mėnesiai, mes

užstrigę Paryžiuj, bankas blokuoja kortelę,

mokam paskutinius pinigus, stovim ilgiausioj

eilėj, kad pamatytume Luvrą. Naivus tikėjimas,

kad kažkas gali paaiškinti rudens melancholiją,

skubrius žingsnius nuo to tamsos užpuoliko,

vis ilgėjančių šešėlių metais vaikštau metrais ir jambais,

nors ir plumpinu laiptais, visai be jėgų, bet tas laukinis

stebuklas, salėse žėrintys prasmės sietynai –

skenuoju akimis, regis, net nebepykina.

Kartais visai užsimirštu išlipti iš savo vaidmens, kai

visą vakarą žiūriu į gražią vandenin panirusią mirties

nuotaką.

Mano kūdikis miega, o aš rašau apie Keviną, sukrėsta,

Užėmusi amą, atradusi šiaurės salyną, rašau apie meilę

Be motinų, šitaip stipriai užkanda, prisirpusi naktų tamsa, dienų grėslumas, atspindžiai luoto, kuriuo po save irstomės.