Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

“Aidai” perkeliami į Lietuvą

Andriekus Leonardas

 

Apokrifiniai tekstai

Šv. Jono keleivystės

 

Aktualioji teologija

Tylos malda

Welte Bernhard

Iš mistikos istorijos

Apie šventąją Klarą

Kazakevičiūtė Inga

 

Poezija

Pražilę pirmokai

Gutauskas Leonardas

 

Bažnytinė dailė

Unikalus radinys Laukžemės bažnyčioje

Matušauskaitė Marija

 

Proza

Apreiškimas

O’Connor Flannery

 

Bažnyčios istorija

Kaip ji išlaikė ir kaip pasikeitė

Cywiński Bohdan

 

Mūsų homiletikos paminklai

“Mielas mums gyvenimas”

Tereškinas Artūras

 

Mūsų homiletikos paminklai

Pamokslas 4

Lukauskas Kiprijonas

 

Apžvalga: religija

Bažnyčia ir valstybė

Morawski Dominik

 

Apžvalga: kultūra

Abejonės dėl humanizmo

Domenach Jean-Marie

 

Apžvalga: visuomenė

Gyvenimas Europos namuose

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Žvilgsnis iš vidaus

Alekna Darius

 

Knygos ir žurnalai

Knyga apie Mažosios Lietuvos literatą

Jovaišas Albinas

 

Knygos ir žurnalai

Algimantas Kezys: veikla dailės baruose ir Viktoro Petravičiaus monografija

Korsakaitė Ingrida

 

Knygos ir žurnalai

Politikų portretai

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Inteligentiška istorija

Valentinavičius Virgis

 

Knygos ir žurnalai

Apie valstybė, teisę ir laisvę: JAV konstitucijos paraštėse

Vakaris Vidas

1991 Nr.8