Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Stanczyk Dariusz

 

Αυηναιον

Fragmentai

Heraklitas

 

Aktualioji teologija

Apie nieką: prasmės link

Welte Bernhard

 

Krikščioniškasis Europos paveldas

Ortodoksijos misija kuriant vieningą Europą

Damaskinas

 

Poezija

Trys eilėraščiai

Kontrimaitė Marytė

 

Iš “Aidų” archyvo

Slavų krikščionybė ir Lietuva

Matusas Jonas

 

Proza

Keturios novelės

Čigriejus Henrikas

 

Dailė

Užmirštas Jonušo Radvilos portretas

Šinkūnaitė Laima

 

Dailė

Dar apie Laukžemės madoną

 

Istorija ir kultūra

Lietuvninkų ir žemaičių brolis

Subačius Paulius

 

Eilėraščio paraštėje

Jurgio Baltrušaičio psalmės

Daujotytė-Pakerienė Viktorija

 

Konversatoriumas

“Rytų Europa turi ką pasakyti Vakarams…”

Sodeika Tomas, Tischner Józef

 

Apžvalga: religija

Įkurta Lietuvos Biblijos draugija

S. D.

 

Apžvalga: religija

Bendraudami identifikuojamės

Toleikis Vytautas

 

Apžvalga: kultūra

Atsisveikinimas su Vakarų Vokietijos literatūra?

Schirrmacher Frank

 

Apžvalga: visuomenė

Lietuvos gynybos reikmės

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga: visuomenė

Rusijos katalikai: atgimimo problemos

Vakaris Vidas

 

Knygos ir žurnalai

Provokuojantis klausimas

Subačius Paulius

 

Knygos ir žurnalai

Šventės ir aplink jas

Sereda Antanas

 

Knygos ir žurnalai

Politikos ir geografijos sandūroje

Vakaris Vidas

 

…et altera pars

Kai du ginčijasi, trečias tyli

Ulčinaitė Eugenija

 

1992 Nr. 3