Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Adomėnas Mantas

 

Krikščioniškoji klasika

Prieš erezijas

Ireniejus Lionietis

 

Aktualioji teologija

Žaidžiantis žmogus

Rahner Hugo

 

Hölderlino mirties 150-mečiui

Eilėraščiai 

Hölderlin Friedrich

 

Istorija

Mindaugo epochos šaltiniai

Gudavičius Edvardas

 

Proza

Vabalai čiuožikai senvagėje

Kunčinas Jurgis

 

Alma Mater

Universiteto vaidmuo naujojoje Europoje

Radcliffe Timothy

 

Žmogus ir kalba

Apie įbūtinančią kalbos galią, pyktį ir dar šį tą

Marcinkevičiūtė Rūta

 

Henrikui Čigriejui ir Jonui Juškaičiui 60

Knygos niekas neatstos

Čigriejus Henrikas, Juškaitis Jonas

 

Apžvalga: religija

Quo vadis, katalike inteligente?

Mikelaitis Gediminas

 

Apžvalga: religija

Moralinės teologijos krizė ir reforma

Kleber Karl-Heinz

 

Apžvalga: kultūra

Apie Mokytoją, tuščią vietą ir mistišką asmenybę

Martišiūtė Aušra

 

Apžvalga: kultūra

Regimo lauko šviesa (Algimanto Puipos trilogija)

Pipinytė Živilė

 

Apžvalga: kultūra

Kur dingo visi rašytojai?

Montety Etienne de

 

Apžvalga: visuomenė

Trys suvažiavimai

Valentinavičius Virgis

 

Apžvalga: visuomenė

Naujoji JAV užsienio politika

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Pilkos žvaigždės šviesa

Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija

 

Knygos ir žurnalai

Pakeliui į knygą

Zakarauskas Audrius

 

Knygos ir žurnalai

Kunigams apie vyskupą?

Subačius Paulius

 

Knygos ir žurnalai

Svarbi mokslų istorijai ir filosofijos tyrinėjimams

Alekna Darius

 

…et altera pars

“Nepartinė religijotyra”… Ar ji įmanoma?

Sereda Antanas

 

1993 Nr. 6