Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Žukas Vaidotas

 

Vatikano II Susirinkimas

Dekretas apie pasauliečių apaštalavimą

 

Krikščioniškoji klasika

Suvaldęs neaprėpiamą minčių jūrą

Kardelis Naglis

 

Krikščioniškoji klasika

Pamokslas apie Dievo nesuvokiamumą

Jonas Auksaburnis

 

Poezija

Bet kas gi smėlį iškratė iš jūsų batų

Sachs Nelly

 

Žvilsnis į Šv. Raštą

Biblija ir menas

Ravasi Gianfranco

 

Filosofija

Visuotinės istorijos idėja pasaulio pilietijos požiūriu

Kant Immanuel

 

Istorija

Mindaugo epochos šaltiniai

Gudavičius Edvardas

 

Drama

Slėptuvė

Mackus Algimantas

 

Žmogus ir laikas

Vaizdiniai apie kalbą

Japertas Mindaugas

 

Literatūros tyrinėjimai

Goethes “Fausto” humanizmas

Sauka Donatas

 

Sociologija

Religija ir Bažnyčia Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos

Laumenskaitė Irena Eglė

 

Konversatoriumas

Vadintis filosofu – nepaprastas įsipareigojimas

Sodeika TomasPlečkaits Romas

 

Apžvalga: kultūra

Lietuvos Biblijos draugija: pirmųjų metų vaisiai ir užmojai

Mikalajūnas Mykolas

 

Apžvalga: kultūra

Kazys Bizauskas ir jo literatūros teorija

Girdzijauskas Juozas

 

Apžvalga: kultūra

Postmodernizmo ir postkomunizmo sąlyčio taškų beieškant

Davidavičius Algirdas

 

Apžvalga: kultūra

Atgimę iš apačios

Gellner Ernest

 

Apžvalga: visuomenė

Sąjūdis ir istorija

Patackas Algirdas

 

Apžvalga: visuomenė

Dar geras kelio galas

Valentinavičius VirgisSaudargas Algirdas

 

Apžvalga: visuomenė

Karas prieš kūdikius

R. A.

 

Knygos ir žurnalai

Ten sava ir žalia žemė

Čigriejus Henrikas

 

Knygos ir žurnalai

Petro Tarulio apeliacija 1993-ųjų teismui

Martišiūtė Aušra

 

Knygos ir žurnalai

…pradžios Knyga / Knyga pradžiai…

Pažėra Aušra

 

Knygos ir žurnalai

Ne paskutinis vadovėlio leidimas

Dubonis Artūras

 

Knygos ir žurnalai

Faktų prieblanda

Maknys Vaidotas

 

1993 Nr. 7/8