Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Beresnevičius Gintaras

 

Krikščioniškoji klasika

Kad galėtumei paaiškinti, kas yra žmogus…

Aleknienė Tatjana

 

Krikščioniškoji klasika

Apie žmogaus prigimtį

Nemezijus Emezietis

 

Aktualioji teologija

Kultūra: keturi pratybų laukai

Eslin Jean-Claude

 

Poezija

Adančiajai teologiją

Twardowski Jan

 

Filosofija

Filosofijos pabaiga ir religijos logika

Jokubaitis Alvydas

 

Proza

Profesoriaus rankraštis

Sayers Dorothy L.

 

Istorija

Daumantas: nuodėmė ir šventas gyvenimas

Dubonis Artūras

 

Konversatoriumas

Bažnyčia, pasaulis, universitetas

Alekna DariusLobkowicz Nikolaus

 

Apžvalga: religija

Reikia veikti pozityviai

Raudeliūnas TraidenisPlumpa Petras

 

Apžvalga: religija

Dievo Žodis didmiestyje

Aliulis Vaclovas

 

Apžvalga: kultūra

Kitas gyvenimas

Pipinytė Živilė

 

Apžvalga: kultūra

Lordas Peteris Wimsey pageidauja žmogžudystės

Steinacker Hans

 

Apžvalga: visuomenė

Normalizacijos pradžia?

Žiugžda Donatas

 

Apžvalga: visuomenė

Apie valdžios pažinimą

Valentinavičius Virgis

 

Apžvalga: visuomenė

Žmogaus teisių problema ir Jungtinės Tautos

Vakaris Vidas

 

Knygos ir žurnalai

Grįžtančioji banga

Daujotytė-Pakerienė Viktorija

 

Knygos ir žurnalai

Apie Vytautą Kubilių ir Antaną Vaičiulaitį

Šilbajoris Rimvydas

 

Knygos ir žurnalai

Sugrįžę į Lietuvą knygos puslapiuose

Matušakaitė Marija

 

Knygos ir žurnalai

Ginčų sukelsianti knyga

Valentinavičius Virgis

 

1994 Nr. 5