Turinys:

Žodis skaitytojams
Žodis skaitytojams

Autobiografija
Autobio… skeveldros
Girnius Juozas

Biografija
Kelionė ten ir atgal
Kimbrys Petras

Filosofija
Juozo Girniaus idėjinės biografijos apmatai
Skrupskelis Kęstutis

Filosofija
Dvidešimto amžiaus filosofas
Girniuvienė Mirga

Filosofija
Kuriant dvasinės erdvės Lietuvą
Sverdiolas Arūnas

Filosofija
Juozo Girniaus egzistencializmas
Tumėnaitė Rūta

Atsiminimai
„Filosofas neteko tėvynės, tėvynė neteko filosofo…“
Girnius Kęstutis K.

Atsiminimai
Dr. Juozas Girnius – „Aidų“ redaktorius
Andriekus Leonardas

Atsiminimai
Veidu į žmogų, veidu į kultūrą
Nyka-Niliūnas Alfonsas

Atsiminimai
Ar dr. Juozas Girnius buvo ir visuomenininkas?
Ambrozaitis Kazys

Atsiminimai
Skriauda su klaida
Juškaitis Jonas

Konversatoriumas
Ne glorifikacijos ir ne kritikos…
Mikelaitis Gediminas, Tumelis Juozas

Bibliografija
Juozas Girnius
Tumelytė Irena

Apžvalga
Juozas Girnius – filosofas ir žmogus
Jonušys Laimantas

Apžvalga
Juozo Girniaus palaikų palaidojimas
R. D.

Apžvalga
Juozo Girniaus pagerbimas “Į laisvę” fondo studijų savaitėje
R. A.

Knygos ir žurnalai
Žvilgsnis į “greitosiomis mestą žvilgsnį”
Augulis Tomas

1995 Nr.10