Turinys:

Laiškas redaktoriui
Apie Ekumeninę Tarybą
Norvila Julius

Krikščioniškoji klasika
Apie pradus
Origenas

Aktualioji teologija
Teismas
Balthasar Hans Urs von

Poezija
Neskelbti eilėraščiai
Inčiūra Kazys

Bažnyčios dokumentai
Vyskupų Sinodo IX eilinis visuotinis susirinkimas. Pašvęstasis gyvenimas ir jo vaidmuo Bažnyčioje ir pasaulyje

Post scriptum
Dėl Vytauto antkapio Vilniaus katedroje
Rabikauskas Paulius

Himnologija
„Niagaiłek bałsa śirdies…“
Vaicekauskas Mikas

Istorija
Lietuvių tapatybė
Botyrius Vilius

Proza
Prozinės poemos
Wilde Oscar

Literatūros mokslas
Pirmieji Antano Škėmos žingsniai
Šilbajoris Rimvydas

Mūsų pirmtakai
Nė vienos minutės veltui!
Markevičius Valentinas

Apžvalga: religija
Knygos tauta Lietuvoje
Čiočytė Dalia, Kahn Samuel

Apžvalga: religija
Rytų apeigų katalikų Bažnyčia Rumunijoje
Višovan Marius

Apžvalga: kultūra
De usu moderno
Savukynas Bronys

Apžvalga: kultūra
Gimęs XIX amžiuje, rengęs XXI amžiaus dailės istorikus
Jankevičiūtė Giedrė

Apžvalga: visuomenė
Mėnuo be tautos mandato
Brazaitytė Jurga

Apžvalga: visuomenė
Mėnuo be tautos mandato
Brazaitytė Jurga

Apžvalga: visuomenė
Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties problemos
Vareikis Egidijus

Knygos ir žurnalai
Eilėraštis lyg tolstanti daina
Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija

Knygos ir žurnalai
Svarbios Balio Sruogos mintys
Vitkauskas Vytautas

Homines historiarum ignori…
Dubonis Artūras

Knygos ir žurnalai
Pastabos Kurto Wuchterlio “Religinio proto” paraštėse
Jokubaitis Alvydas

Knygos ir žurnalai
Nemirtingoji Deivės epocha
Sereda Antanas

 

1995 Nr.5