Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Sąjūdžio dešimtmetį minint

Jaroševaitė Ksenija

 

Pašnekesys

Apie Rytų politiką ir vyskupų skyrimus

Vaišvilaitė IrenaCasaroli Agostino

 

Žvilgsnis į Šv. Raštą

Žodžiai ir atėjimas

Pažėraitė Aušra

 

Religija

Evangelikalizmas pasaulyje ir Lietuvoje

Glodenis Donatas

 

Esė

Akių atmintis

Kunčinas Jurgis

 

Tamaros Buchienės 75-mečiui

“Ne mūsų valia!”

Meiksinaitė Ina

 

Istorija

Lietuvos krikštas

Jučas Mečislovas

 

Kultūros istorija

Martyno Mažvydo Katekizmas

Pociūtė-Abukevičienė Dainora

 

Apžvalga: religija

Daugiau melstis nėra nuodėmė

Tumėnaitė RūtaSubačius Paulius

 

Apžvalga: religija

“Neskubėčiau kelti triukšmo…”

Tumėnaitė RūtaChrulis Viktoras

 

Apžvalga: kultūra

Apie lietuvių skulptūrą Izraelyje, Dovydą Zundelovičių ir “kultūros mainus”

G. J.

 

Apžvalga: kultūra

Tikyba ir etika – alternatyva ar bendradarbiavimas?

Micevičiūtė Jūratė

 

Apžvalga: visuomenė

Skaičiai ir tikrovė

Steponavičienė Guoda

 

Apžvalga: visuomenė

Sielovada ir/ar terapija

Ryliškytė Ligita

 

Knygos ir žurnalai

Knygos ir žurnalai

 

…et altera pars

Pastabos perskaičius vieną Manto Adomėno tekstą

Sodeika Tomas

 

1998 Nr. 5/6