Turinys:

Laiškas redaktoriui
Katiliūtė-Boydstun Dalia

Poezija
Dafnis gimė, arba Kristaus kūdikystė Betliejaus tvarte, piemenų globoje (I ekloga)
Baldė Jokūbas

Visuomenė
Ar jau įveikėme “lietuviškąjį sindromą”
Aliulis Kostas, Milčius Paulius

Proza
Šviesa kelyje į Vudstoką
Peters Ellis

Esė
Sambalsiai
Keršytė Nijolė

Literatūros mokslas
Dvi mitologijos
Daujotytė-Pakerienė Viktorija

Pro et contra
Kunigo vaidmuo kaimiškoje parapijoje
Pūras Kazimieras

Tertio millennio adveniente
“Fiunt, non nascuntur christiani…”
Averincev Sergej

Apžvalga: religija
Krikščionys ir visuomenės sandermė Vidurio-Rytų Europoje
Aliulis Vaclovas

Apžvalga: religija
Kongresas ir Lietuva
Aliulis Vaclovas

Apžvalga: kultūra
Dviprasmiškos žinios iš Holywoodo
Davidavičius Algirdas

Apžvalga: visuomenė
Rinkėjų (auto)portretas partijų fone
Jurgaitytė Ona

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

Laiškas skaitytojams
Laiškas skaitytojams: Pirmas, gal ir nepaskutinis
Kimbrys Petras

Turinys
1996 m. Nr. 1-12 turinys
Akminas Liubartas

1996 Nr.11-12