Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Apie lietuviškus “paviršiaus” tykojimus

Pažėraitė Aušra

 

In memoriam

Henriką Nagį prisiminus

Juškaitis Jonas

 

Filosofija

Apie metafiziką: septynios situacijos su intarpais bei komentarais

Sodeika Tomas

 

Poezija

Paliovęs klausinėti

Kudarauskaitė Marija Meilė

 

Konversatoriumas

“Aš jos turiu – vilties”

Brazaitytė Jurga, Saudargas Algirdas

 

Esė

Slėpiningo krašto vaizdai

Mažeikis Gintautas

 

Proza

Ženklas

Strindberg August

 

Post scriptum

Dėl Miko Vaicekausko apologijos Mykolui Olševskiui

Subačius Giedrius

 

Iš mūsų homiletikos paminklų

Rankraštinis XVIII a. pradžios pamokslų rinkinys

Karaciejus Juozas

 

Iš mūsų homiletikos paminklų

Concio Litvanica pro Dominica 14 ta post pente:

 

Tertio millennio adveniente

“Fiunt, non nascuntur christiani…”

Averincev Sergej

 

Apžvalga: religija

Išgydymo strėlė

Subačius Paulius

 

Apžvalga: religija

Katalikų bažnyčia Olandijoje: šviesiosios ir tamsiosios pusės

Hulshof Jan

 

Apžvalga: kultūra

Trys lietuviškos vasaros su šv. Tomu Akviniečiu

Oniščik Marija

 

Apžvalga: kultūra

Kas yra meno mokykla?

Jankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga: visuomenė

Būti vilties žmonėmis

Lozoraitis Kazys

 

Apžvalga: visuomenė

Pasirinkimai, už kuriuos atsakome

Jurgaitytė Ona

 

Apžvalga: visuomenė

Keturiasdešimt trečioji Europos lietuviškųjų studijų savaitė

Valentinavičius Virgis

 

Knygos ir žurnalai

Knygos ir žurnalai

 

…et altera pars

Sveiki gyvi, gerbiamieji!

Aliulis Vaclovas

1996 Nr. 9