Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt
Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Apie šimtą židinių

Beresnevičius Gintaras

 

Istorija

Lietuvos Metrika: kada ir kaip į Lietuvą pateko jos mikrofilmas

Jegelevičius Sigitas

 

Religija

Brendimo krizė: Katechezė kryžkelėje

Subačius Paulius

 

Poezija

Eilėraščiai

Bradūnas Kazys

 

Publikacija

“Pasikalbėkime geriau apie poeziją…”: Iš laiškų Kaziui Bradūnui, 1979-1985

Maceina Antanas

 

Mūsų pirmtakai

Tariamasis jaunųjų katalikų kartos fašizmas

Skrupskelis Kęstutis

 

Apžvalga: religija

Princesė ir kunigas

Subačius Paulius

 

Apžvalga: religija

Šventųjų gerbimas

Orth Stefan

 

Apžvalga: kultūra

Ar po “Žalgirio” žiūrovai eis į Lietuvos muziejus?

Jankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga: kultūra

Krikščionybė ir pasaulietinė literatūra

Kaiser Gerhard

 

Apžvalga: visuomenė

Kas atsitiko

Jurgaitytė Ona

 

Apžvalga: visuomenė

Dovydas prieš Galijotą (Izraelis, palestiniečiai ir supervalstybė JAV)

Vogt Hermann

 

Knygos ir žurnalai

Knygos ir žurnalai

1999 Nr.4