Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Paskutinioji psalmė

Gailius Antanas

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Jovaiša Liudas

 

Bažnyčia šiandien

Bažnyčia kintančioje Lietuvoje

Boruta Jonas SJ

 

Žvilgsnis

Suasmenėjusi politika

Girnius Kęstutis K.

 

Pokalbis

Skaitymas yra begalinis: Apie Šventąjį Raštą, ankstyvąją krikščionybę ir jos patirtį šiandien

Alekna Dariusle Boulluec Alain

 

Poezija

Tautosakos taku

Bradūnas Kazys

 

Esė

Palaimintoji, šventoji

Herling-Grudziński Gustaw

 

Mitologija

Palemono legendos periferinis turinys (2): Lietuvių ir airių atsikraustymo legendų paralelės

Beresnevičius Gintaras

 

Akademybė

Galios trauka ir intelektualų pralaimėjimas

Daugirdas Tomas

 

Religija ir literatūra

Ar paseno Adomas Jakštas? Krikščioniškos kultūros ugdymas “Draugijoje” XX a. pradžioje

Mikelaitis Gediminas

 

Literatūros mokslas

Kūrybos ir jos suvokimo tema Jono Aisčio eilėraščiuose

Žvirgždas Manfredas

 

Pastabos

Apie lygybę, laisvę ir antikomunizmą

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga: religija

Svarbos matlankis

Subačius Paulius

 

Apžvalga: kultūra

Atviros Lietuvos fondui – 10 metų

Veisaitė IrenaAlišauskas Vytautas

 

Apžvalga: kultūra

Santarvės su praeitimi ir kelių į ateitį beieškant. “Borussia” draugija Olštyne

Nikžentaitis Alvydas

 

Apžvalga: kultūra

Prisimenant Jurgį Giedraitį

Jučas Mečislovas

 

Apžvalga: kultūra

Meno konferencija Seinuose

Paknys Mindaugas

 

Apžvalga: visuomenė

Apie svorio kritimo nerimą

Valentinavičius Virgis

 

Europa…

Kalnų ir lygumų politika

Vareikis Egidijus

 

Knygos

 

Laiškai

 

Užsklanda / atsklanda

Istoriniai dienorakščiai

Dračiula Palemonas

2000 Nr. 11-12