Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Ar lietuvių literatūra sudomins pasaulį?

Jonušys Laimantas

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Everatt Joseph

 

Šiandiena

Pagonybės tiesos beieškant

Beresnevičius Gintaras

 

Žvilgsnis

Globalizacijos iššūkis

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Akademijos paradigmos

Kaip ap(si)tvėrė akademiją: Lietuvos mokslo politika ir praktika

Subačius Paulius

 

Tema: Akademijos paradigmos

Ar esama Lietuvoje filosofijos?

Putinaitė Nerija

 

Tema: Akademijos paradigmos

Kalba jaunuomenei

Mann Thomas

 

Akademybė

…simbolis vien?

Daugirdas Tomas

 

Atsiminimai

Palaimintasis Augustinas

Krivošejinas Nikita

 

Literatūra ir religija

Teologinės estetikos apribai

Mikelaitis Gediminas

 

Literatūra ir religija

“Tikėjimas – tik pasaulėžiūros aspektas…”

Kondrotas Saulius Tomas

 

Pastabos

Apie Vakarus ir Rytus

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga: religija

Monsinjoro Kazimiero fenomenas

Aliulis Vaclovas

 

Apžvalga: kultūra

Tekstų supratimo link

Žvirgždas Manfredas

 

Apžvalga: kultūra

Lietuva Frankfurte: du pokalbiai

Krüger MichaelLempp Albrecht

 

Apžvalga: visuomenė

Tolerancijos importas

Osvaldas Augis

 

Apžvalga: visuomenė

Apie įtartiną erdvės kreivumą

Valentinavičius Virgis

 

Vienas pasaulis

Geografinių praradimų amžius

Vareikis Egidijus

 

Knygos

 

Užsklanda / atsklanda

Istoriniai dienorakščiai

Dračiula Palemonas

2001 Nr. 11