Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Kalėdų pasaka

Čiurinskas Vygintas

 

Dienoraštis

Apie viską

Landsbergis Vytautas

 

Šiandiena

Kas gi buvo uždrausta, apginta ir atgauta?

Subačius Paulius

 

Žvilgsnis

JAV sėkmės ir nesėkmės

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Ekumenizmas Lietuvai

Drauge vienybės žemės link

Vanier Jean

 

Tema: Ekumenizmas Lietuvai

Kaip mes suvokiame ekumenizmas? Pokalbis “Naujojo Židinio-Aidų” redakcijoje

 

Tema: Ekumenizmas Lietuvai

Be penkių dvylika Bažnyčiai?

Draulans Veerle

 

Akademybė

Kalėdų Senio belaukiant

Daugirdas Tomas

 

Šv. Kazimiero jubiliejiniai metai

Himnas šventajam Kazimierui

Ferreri Zacharijas

 

Esė

“Trečiosios Romos” atkūrimas: Kelios eseistinės pastabos apie Rusijos geopolitinę retoriką

Trimakas Ramūnas

 

Kultūros istorija

Jerzy Giedroyc/Jurgis Giedraitis ir Lietuva

Stankevič Barbara

 

Pastabos

Masinė komunikacija ir mirties kultūra

Oddie William

 

Apžvalgėlės

 

Apžvalga: religija

Žv. Kazimiero metai

Mikoša Pilypas

 

Apžvalga: kultūra

Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios presbiterija

Giniūnienė Asta

 

Apžvalga: kultūra

Modernizmo klasika dabartinėje Lietuvos kultūroje

Mulevičiūtė JolitaJankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga: visuomenė

Oranžinės revoliucijos veidrodžiai

Dekšnys Vytautas

 

In memoriam

 

Globali provincija: Afrika

Optimistinės iniciatyvos

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Rudenėjančių vaikų knygelė II

Dračiula Palemonas

2004 Nr. 12