Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Filmas “Kristaus kančia” – prieštaravimo ženklas

Laumenskaitė Irena Eglė

 

Dienoraštis

Dykaduonystės istorija arba netikras Egiptas

Drazdauskienė Rasa

 

Šiandiena

Nacionalinėms premijoms 15 metų

Goštautienė Rūta

 

Žvilgsnis

Demokratijos aistros

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Kaip suvokiame šventumą?

Iš Antano Maceinos archyvo. “Proginė tiesa”?

 

Tema: Kaip suvokiame šventumą?

Įsižeidimai vardan tiesos

Aliulis Vaclovas

 

Tema: Kaip suvokiame šventumą?

Kankinystė ir tikėjimo liudijimas neatskiriami!

Jurevičius Algirdas

 

Akademybė

Lobizmo kultūra

Daugirdas Tomas

 

Bylų puslapiai

Pašto ženklų byla

Gailius Bernardas

 

In memoriam Hélène Baltrušaitienei

5, Villa Virginie

Gruodytė Vita

 

Istorija

Dvasinė žmonių globa ir kova dėl religijos Lietuvoje XVII-XVIII a.

Jučas Mečislovas

 

Esė

Apie energiją, baimę ir Kartaginą

Almenas Kazys

 

Pastabos

Kas po gegužės pirmosios?

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalgėlės

 

Apžvalga: religija

Iš Dievo Gailestingumo paveikslo ir kulto istorijos

Aliulis Vaclovas

 

Apžvalga: religija

“Duok, Dieve, kad šv. Kazimiero kultas klestėtų!”

Maslauskaitė Sigita

 

Apžvalga: kultūra

In memoriam Doctoris spei

Akminas Liubartas

 

Apžvalga: kultūra

Sava ir svetima tradicija

Vildžiūnas Pranas

 

Apžvalga: kultūra

Istorijos laužai ir atminties karuselė

Dekšnys Vytautas

 

Apžvalga: visuomenė

Apie žmonių valdymą per atstumą

Valentinavičius Virgis

 

Globali provincija: Afrika

Afrikos ekonominė integracija

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Iš atsiminimų

Dračiula Palemonas

2004 Nr. 4