Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Grigaravičiūtė Aušra

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Dambauskas Emilis

 

Šiandiena

Apie valdžios netekimo skausmą

Valentinavičius Virgis

 

Žvilgsnis

Pralaimėtas karas

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Baltarusija – istorija, mitai, politika

Kur prasideda Tėvynė?

Abromaitis Audrius

 

Tema: Baltarusija – istorija, mitai, politika

Saldus lietuvių gyvenimas “svetimu pasu”

Dubonis Artūras

 

Tema: Baltarusija – istorija, mitai, politika

LDK idėjos likimas XX a. Lietuvos bei Baltarusijos valstybingumų dirvoje

Gimžauskas Edmundas

 

Akademybė

Ar Lietuva turi prasmę?

Daugirdas Tomas

 

Kalėdų skaitiniai

Kristaus gimimo himnai

 

Hansui Ursui von Balthasarui – 100

Kodėl aš vis dar krikščionis

von Balthasar Hans Urs

 

Istoriografija

Lietuvos istorikų bendruomenė

Gieda Aurelijus

 

Apžvalgėlės

 

Apžvalga: religija

Palaiminti lankstieji, nes jie nesulūš

Gervytė Danguolė

 

Apžvalga: kultūra

Detektyvas šiandien – triviali ar intelektuali pramoga?

Zabielaitė Dalia

 

Apžvalga: kultūra

Trečiasis “Tindirindis”

Binkytė Rūta

 

Apžvalga: kultūra

Mergina iš nuotraukos. Komentarai projektui “Budapešto didvyriai”

Gailius Bernardas

 

Apžvalga: visuomenė

Mažos tautos didelė tolerancija

Matulionis Deividas, Janulevičiūtė-Ivaškevičienė Birutė

 

Apžvalga: visuomenė

Po Lenkijos rinkimų

Korzeniewska Katarzyna

 

In memoriam

 

Kitokie islamo veidai…

Naujieji totoriai

Vareikis Egidijus

 

Laiškai

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Poetiniai dienorakščiai

Dračiula Palemonas

2005 Nr. 11-12