Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Juškaitis Jonas

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Peškaitis Arūnas Pranciškus

 

Šiandiena

Marcelijus Martinaitis – tiesiog Marcelijus Martinaitis

Daujotytė-Pakerienė Viktorija

 

Žvilgsnis

Lietuviški patriotizmai

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Sovietinė visuomenė – agentai ir skundikai

Vykdomasis komitetas praneša. Sovietų valdininkai skundžia katalikų kunigus (1962–1965): kas? kam? ką?

Korzeniewska Katarzyna

 

Tema: Sovietinė visuomenė – agentai ir skundikai

Sovietų valdžios „darbas su išeivija“. Manipuliavimas kultūriniais ryšiais

Streikus Arūnas

 

Tema: Sovietinė visuomenė – agentai ir skundikai

Pasiūlymai. Kaip sustiprinti darbą su lietuvių emigracija. LSSR KGB 1-asis skyrius

 

Akademybė

Žinojimo visuomenės nežinios

Daugirdas Tomas

 

Filosofija

Emmanuelio Levino 100-metis Prancūzijoje ir Lietuvoje. Prancūzija: dabartinės filosofijos veidrodis

Keršytė Nijolė

 

Filosofija

Emmanuelio Levino 100-metis Prancūzijoje ir Lietuvoje. Lietuva: jubiliejus totalumo griuvėsiuose

Bachmetjevas Viktoras

 

Literatūros mokslas

Socialistinis realizmas literatūroje: nepamiršta sena

Putvytė Milda

 

Istorija

Kunigaikštis Švarnas ir stačiatikiškos Lietuvos popierinės iliuzijos

Dubonis Artūras

 

Politinių dviračių išradinėjimai…

Postmodernusis rūpintojėlis

Vareikis Egidijus

 

APŽVALGA: Religija

Išminties pontifikatas: pirmieji Benedikto XVI metai

Ališauskas Vytautas

 

Religija

Metai po ano balandžio

Milcarek Pawel

 

Kultūra

Jubiliejiniai Antano Venclovos vertinimai

Glinskis Rimantas

 

Visuomenė

Korupcinis mentalitetas

Malakauskas Povilas

 

Akiračiai

Kokia praktinė humanitarinių mokslų nauda?

Kardelis Naglis

 

Knygų mugė

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Natūrfilosofinė pasaka

Dračiula Palemonas

2006 Nr. 4-5