Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Daugirdaitė Solveiga

 

Dienoraštis

Gruzija, gražuole

Malickaitė Rima

 

Akademybė

Valstybininkai ar pilietininkai?

Daugirdas Tomas

 

Filosofija

Ar būties metafizika dar galima?

Philippe Marie-Dominique OP

 

Homiletika

Politinių klausimų lietimas per pamokslus

Tumas Juozas

 

Kun. Stasio Ylos 100-mečiui

Atsiminimai apie kun. Stasį Ylą

Ylaitė-Tamulienė Apolonija

 

Dailė

Dailė ir terapija = dailės terapija?

Šapoka Kęstutis

 

TEMA: BESIBAIGIANČIOS VASAROS RAŠINIAI

Politinio nekorektiškumo smagesys arba kaip parašyti bestselerį

Azguridienė Guoda

 

TEMA: BESIBAIGIANČIOS VASAROS RAŠINIAI

Traukiniui sugedus, nepanikuokit

Kropaitė Živilė

 

TEMA: BESIBAIGIANČIOS VASAROS RAŠINIAI

Senėjimo peizažai

Rachlevičiūtė Ramutė

 

TEMA: BESIBAIGIANČIOS VASAROS RAŠINIAI

Laisvalaikis Vilniuje prieš šimtą metų

Paškauskas Juozapas

 

TEMA: BESIBAIGIANČIOS VASAROS RAŠINIAI

Priešų ieškojimas

Kyrö Tuomas

 

Apžvalga

Solženicynas kaip religinis tipas

Krotovas Jakovas

 

Apžvalga

Lietuvių kalba Europos Sąjungoje

Morkus Jonas

 

Apžvalga

Taivanas – Kinijos skaudulys ar ateities raidos modelis?

Razumaitė Justina

 

Apžvalga

Poplatoniniai dialogai apie valstybę. Ateitis – baimių ar svajonių valstybė?

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Bronisław Geremek (1923–2008)

 

Apžvalga

Laiškai

 

Apžvalga

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Šukė

Dračiula Palemonas

 

“Naujojo Židinio-Aidų” Nr. 9 skaitykite: Esė

Cchinvali

Patackas Algirdas

2008 Nr. 7-8