Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Apie asus ir šoferius

Sviderskytė Gražina

 

Dienoraštis

Čikagos dienoraštis

Gailiūtė Gabrielė

 

Šiandiena

Pototalinės visuomenės pastangos gyventi teisingai

Vaišvilaitė Irena

 

Akademybė

Dvi minutės šlovės

Daugirdas Tomas

 

Sovietika

Apie demokratijos iššūkį komunizmui SSRS provincijoje perestrojkos metais

Solonin Mark

 

Istorija

Lietuvos katalikų pilietinio aktyvumo pavyzdžiai ir ribos XX amžiuje

Streikus Arūnas

 

Atmintis

Prie Thomo Manno stalo

Losev Lev

 

Nustebimai

Džiaugsmas iš mokslo

Azguridienė Guoda

 

Kultūra

Čiurlionio kūrybos šaltiniai Druskininkuose

Okulicz-Kozaryn Radosław

 

Menas

Keletas pastabų apie tarpdisciplininį meną

Šapoka Kęstutis

 

Apžvalga

Žengiant į naują šimtmetį

Malinauskas Vygantas

 

Apžvalga

Šimtas ateities metų

Jurkutė Mingailė

 

Apžvalga

“Nežinomi” JAV dailės muziejai: I. Wadsworth Atheneum

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga

Postmodernūs filologiniai žaidimai: į konferenciją – operatoriaus žvilgsniu

Kaupinis Karolis

 

Apžvalga

Po dvidešimties metų: ar šito tikėjomės? Partinis gyvenimas

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Apie Jūratę iš Kašubų giminės

Dračiula Palemonas

2010 Nr. 9-10