Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Gailius Bernardas

 

Dienoraštis

Varšuvos kasdienybės fragmentai

Volungevičius Vytautas

 

Kun. Vaclovo Aliulio MIC 90-mečiui

Nenutapyto atvaizdo apmatai

Kimbrys Petras

 

Laudatio

Apie (ne)asmeniškumą kultūroje: Laudatio Tomui Daugirdui Gailių klano premijos įteikimo proga

Putinaitė Nerija

 

Tema: Karo Lietuva

Lemtingi 1941-ieji: Holokausto Lietuvoje prielaidų klausimu

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Karo Lietuva

Senelio Vytauto prisiminimai: Tarp kūjo ir priekalo

Vaitiekūnas Vytautas

 

Tema: Karo Lietuva

ČŽV dokumentas apie partizanų karą pokario Lietuvoje

 

Tema: Karo Lietuva

Pūščios slėpiniai, Arba uždraustojo laiko beieškant II

Prapiestis Juozas

 

Dievo gailestingumo metai

Rūstusis ir gailestingasis Dievas

Schönborn Christoph

 

Nustebimai

Vartotojas visada teisus, Arba tiesos nustatymo kriterijai

Azguridienė Guoda

 

Apžvalga

Lietuviško kino migloje: Geras kinas bus!

Kaminskaitė Lina

 

Apžvalga

Po rinkimų: apie margaspalvių rezultatų reikšmę

Ilgava Kornelijus

 

Apžvalga

Lotynai. Lotynų Amerikos politika – kreoliškieji faktoriai

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Apie angį, vorą ir karvę

Dalgė Skarutis

 

Knygų mugė

 

Užsklanda

Kelionė tėvop

Dračiula Palemonas

2011 Nr. 2