Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Kodėl šeima tapo problema tikintiesiems ir Bažnyčiai?
Gintaras Jurgis Sungaila

Nustebimai
Skundikai ir piliečiai
Guoda Azguridienė

Kritika
Ar Vilniuje turėsime Czesławo Miłoszo oro uostą?
Tomas Daugirdas

Poezija
Karalių kelionė
Jonas Naujokas

Religija
Kaip atnaujinti krikščionišką tikėjimą?

Politika
Rusija kaip Lietuvos Respublikos užsienio politikos užupis
Vytis Jurkonis

Konversatoriumas
Liberalizmą slegia Apšvietos filosofijos silpnybės
Simona Merkinaitė

Himnodija
Dvasinės dermės: sakralinės muzikos ištakos ir dabartis
Giedrius Saulytis

Istorija
Neišnešiota Lietuvos gerovė
Norbertas Černiauskas

Europa
Europos tapatybė: ar europietiškumas suderinamas su tautiškumu?
Nerija Putinaitė

Proza
Erelio skrydis
Henrik Pontoppidan

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Jeruzalių perspektyva
Edmondas Kelmickas

Apžvalga
MO muziejus kaip pareiškimas
Kristina Tamelytė

Apžvalga
Laiko pagrobti ir (ne)išlaisvinti
Eleonora Buožytė

Apžvalga
Kolektyvinė atmintis ir mesianizmas kaip politinės problemos
Laurynas Peluritis

Apžvalga
Miestas prieš veidrodį
Mykolas Paberža

Knygų aidai
Gintaro kambario grožybė ir puikybė
Akvilė Rėklaitytė

Knygų aidai
Lietuviškasis baronas Miunhauzenas
Lina Buividavičiūtė

Knygų aidai
Gyvasis Apšvietos paminklas
Vilius Mačkinis

Knygų aidai
Simono Daukanto DNR
Roma Bončkutė

Knygų aidai
Daugiabriaunis Vorobjovo ir jo veiklos portretas
Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Knygų aidai
Patiuninta monografija apie cenzūrą
Sonata Šulcė

Knygų mugė
Knygų mugė

Užsklanda
Ateina metas suskaičiuoti visas klaidas
Skarutis Dalgė

2018 Nr. 8