Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Jarlas Brantingas 1

Šiandiena
Arkivyskupas Gintaras Grušas. Kelyje į
Kovo 11-ąją 3

Kazys Preikšas. Kur nuėjome, arba atsakymas
į 1990-ųjų klausimą Quo vadis?: Niekur nepasakyta
neiškilminga seno sąjūdiečio prakalba 5

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Kinija viduje ir išorėje 8

Kritika
Tomas Daugirdas
Kultūra yra elitinė arba jokia 10

Gailių klano premija 2020
Mykolas Katkus. Laudacija Gintarui Grajauskui12

Poezija
Wisława Szymborska. Eilėraščiai 14

Kultūros istorija
Ona Dilytė-Čiurinskienė. Šventųjų maršrutai
žemėje ir danguje: Baroko vaizdinių šėlsmas
1695 m. Kražių rankraščio poezijoje 16

Literatūra
Paulius Subačius. Maironio scholijos ir glosos26

Dailė
Giedrė Jankevičiūtė. Karo pėdsakai Vilniuje 31

Klasika
Ksenofontas. Hijeronas 38

APŽVALGA
Jūratė Čerškutė. Apie trumpumą, literatūros 48

Nerija Putinaitė. Kovo 11-osios Lietuva: posovietinė
ar jau kitokia?: Pamąstymai (ne)švenčiant su Justino
Marcinkevičiaus Mažvydu ir „Lietuvos“ ansambliu 51

Karolis Čižauskas. Viena koja unijoje:
Apie Lenkijos ir Lietuvos valstybei skirtą
simpoziumą Škotijoje 54

Auksė Kancerevičiūtė. Federico Fellini.
Realybė – tai sapnas? 58

In memoriam
Mantas Adomėnas. George Steiner (1929–2020) 61

KNYGŲ AIDAI
Lina Buividavičiūtė. Grožio, blogio ir meno
nusikaltimas be bausmės? 63

Giedrė Kazlauskaitė. Iridė 65

Mykolas Paberža. Treniruočių stoka padarė savo 67

Vilma Vaskelaitė. Laužiant praeities kodus 69

Antanas Terleckas. Naujos visuomenės su(si)kūrimo istorija 71

Žilvinas Švedkauskas. Lietuvos užsienio
politikos atradimas 73

Kęstutis K. Girnius. JAV santykiai su Lietuva 75

Knygų mugė 78

Užsklanda
Eligijus Raila. Pomponai 80

2020 Nr. 2