Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Justinas V. Daugmaudis 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Laiko pasirodymai vasarai baigiantis 3

Kritika
Tomas Daugirdas
Covid-19 pamokos 5

Poezija
Tomas Venclova. Eilėraščiai 7

Šiandiena
Dovydas Pancerovas. Kas pažadės
išsaugoti žodžio laisvę? 10

Atmintis
Kazys Preikšas. Istorinė atmintis tarp
valstybės ir politikavimo 13

Sovietika
Tomas Venclova. Juozas Baltušis kaip
lietuvių nacionalizmo veidrodis 17

Konversatoriumas
Kitoniškumas ir interdiscipliniškumas LDK
literatūroje, arba apie meluojantį Husovianą.
Jakubą Niedźwiedźių kalbina
Eleonora Buožytė 28

Res variae
Juozapas Blažiūnas. „Griežčiau stebėti
šias tamsiąsias įstaigas“: Apie pirmuosius
kinematografus 33

Pro et contra
Vylius Leonavičius. Vylingai skambantis
molis nugenėtos pušies paunksmėje 37

Nerija Putinaitė. Atsakymas Vyliui
Leonavičiui 47

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Nikodem Szczygłowski. Šiaurės ilgesys 51

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Pasiilgimo ir meilės žodis
sodui 57

Eimantė Saldūnaitė. Nova Lituania: filmas
apie ultimatumo principą 59

Rimvydas Valatka. In memoriam Aurelijui
Katkevičiui (1962–2020) 61

Paulina Sofija Nalivaikaitė. In memoriam
Ennio Morricone (1928–2020) 63

KNYGŲ AIDAI
Virginija Cibarauskė. Estetizuoto pasaulio kerai 65

Lina Buividavičiūtė. Įstabus istorijos liudijimas,
jos pasakotojos talentas 68

Jurgita Žana Raškevičiūtė. Nijolės Miliauskaitės
laiškai: Nauji štrichai poetės portretui 70

Roma Bončkutė. Gadonų Žemaitijos aprašymas 73

Vilma Vaskelaitė. Nefasadinė pažangos pusė 75

Antanas Terleckas. Techninės inteligentijos
renesansas 77

Knygų mugė 79

2020 Nr. 6