Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktoriui
Vigmantas Butkus
Apie šiandienius Šiaulius iš savo varpinės 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Ko nepasakė Hipokratas? 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Ar meilė artimui suderinama su žmogaus teisėmis ir
laisvėmis? 6

Politika
Paulius Vijeikis. Demokratija be epitetų:
Carlas Schmittas ir pandemijos laikų Lietuva 8

Atmintis
Nerija Putinaitė. Tėvynė tremtinių
prisiminimuose: Sutaikanti šventa gyvųjų
ir mirusiųjų lietuvių žemė 14

Kultūros istorija
Robertas Motuzas. Dviejų bauhauzininkų
pėdsakais sekant 24

Antanui Mončiui – 100
Viktorą Liutkų kalbina Giedrė
Jankevičiūtė. Antano Mončio jėga
ir švelnumas 30

Atsiminimai
Vytautas Toleikis. Iš susitikimų 37

Muziejų sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Muziejus su
charakteriu: Antano Mončio namai-muziejus
Palangoje 43

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Laurynas Katkus. Makro ir Mikro:
Matininkas K. gauna darbą 47

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie skaitymą: ne kodėl
reikia, bet kaip 56

Claudia Heinermann kalbina Rūta Tumėnaitė.
Mano darbas – perduoti istoriją 59

Laura Petrauskaitė. Savirefleksijos iššūkis:
kaip šiuolaikinė Lietuvos dailėtyra mato save? 64

Ričardas Jaramičius. Pacai ir Lietuvos Barokas 66

KNYGŲ AIDAI

Virginija Cibarauskė. Istorijos protui
ir jausmams 68

Deimantas Saladžius. Distopija Vidurio
Europos mieste? 71

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Lėtai, giliai
ir kantriai apie psalmes 73

Tomas Pabedinskas. Šešių dešimtmečių
pasivaikščiojimas po Vilnių 75

Monika Šipelytė. Aukso amžiaus ilgesys 78

Knygų mugė 80

 

2021 Nr. 4