Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Lilija Kovalyk 1

Kritika
Tomas Daugirdas
Ar karas suvienys Europos Rytus ir Vakarus? 5

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Religija ir išimtys 7

Poezija
Roddy Lumsden. Eilėraščiai 11

Šiandiena
Justinas Dementavičius. Suprasti
(Dugino) Rusiją protu 13

Politika
Jogilė Ulinskaitė. Iš kur atsiranda
populizmas? Populizmo kūrimas lietuvoje 17

Klasika
Elijus Spartianas. Hadriano gyvenimas 24

Kultūros istorija
Nerija Putinaitė. Sovietizuota mirtis:
Memento vivere Lietuvos TSR laidotuvių
vainikų užrašuose 36

Konversatoriumas
Marių Buroką kalbina Jūratė Čerškutė.
Pasauly dar ne to buvo nutikę, bet literatūra
nesibaigė 44

Aktualioji architektūra
Ūla Ambrasaitė. Architektūros knygų
prasmė: Kas jas rašo, skaito ir varto? 50

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Du bokštai ir
vila: Chaimo Frenkelio vila-muziejus 55

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie sutapimus: Spalio ir
1922-ųjų 59

Dovydas Vidžiūnas. Verčiau karas, negu
apgailėtina taika 62

Ramutė Rachlevičiūtė. Valentinas Antanavičius:
Siurrealus protestas prieš absurdą 64

Laurynas Peluritis. Fenomenologiniai
kasinėjimai Vilniuje 68

KNYGŲ AIDAI

Ramūnas Čičelis. Savasties paieškos 70

Lina Buividavičiūtė. Laiko takumas,
„automatinė genų grąža to paties nominalo
žetonais“ 72

Eglė Eidėnaitė. „Sakai pasauliui. Pažvelk“:
Apie Miłoszo Valdžios užėmimą 74

Emilija Blockutė. Žmogus ar simbolis? 76

Eleonora Terleckienė. Į Rojų pro rakto skylutę 78

Knygų mugė 80

2022 Nr. 7