Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
DANGĖ VITKIENĖ 1

Kritika
TOMAS DAUGIRDAS
Kokių įgūdžių reikia (mokyti) okupacijai
išgyventi? 3

Nustebimai
GUODA AZGURIDIENĖ
Vakarietiškos vertybės – ar Vakarams dar
brangios? 5

Poezija
LAURYNAS KATKUS. Iš Silvanijos kronikų 7

Konversatoriumas
VILIŲ BARTNINKĄ kalbina SIMONAS
BALIUKONIS. Apie dievus ir žmones 10

Šešėlių frontas
BERNARDAS GAILIUS. Šaltojo karo užkulisiai:
Slaptoji diplomatija ir balanso paieškos 15

Istorija
MIKAS DANILEVIČIUS. Romos karo teorija 21

Religinis paveldas
MARCUSĄ van der MEULENĄ kalbina RŪTA
TUMĖNAITĖ. Istorinės maldos vietos ir
„Religinio paveldo ateities“ tinklas 29

ADACHIARA ZEVI. Sinagoga be maldininkų:
Ieškant vietos šiuolaikinėje kultūroje 33

Res variae
VALDA BUDRECKAITĖ. Kilnus profilis po
samanų sluoksniu: (Dar šiek tiek) apie Vilniuje
gimusią paryžietę Alix de Choiseul-Gouffier
ir jos knygas 39

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ. Svetima
svajonė: Vytauto Kazimiero Jonyno galerija 44

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
ROKAS TAMOŠAUSKAS. Kaip tapome
vilniečiais 49

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie metų vertąsias 54

Elžbieta Žutautaitė. Kelių monokrizių
skambesys 56

Ignas Ulišauskas. Puota konservatorių menėje 58

Julius Montvydas. Ar sugebės sinodinė
Bažnyčia ką pakeisti? 60

Mantas Adomėnas. In memoriam Henry
A. Kissinger (1923–2023) 62

KNYGŲ AIDAI

Giedrė Kazlauskaitė. Bemaustant skaitytoją 65

Deividas Varanius. Smūgis eilėraščio „aš“ 67

Asta Skujytė. Karalienės sugrįžimas 70

Linas Daugėla. Instruktažas būti moterimi 73

Laurynas Peluritis. Tarp istoriko ir politologo 75

Aigustė Starkutė. Smurtas vakar, smurtas
šiandien 77

Knygų mugė 79

 

2023 Nr. 8