Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Nerija Putinaitė
Apie Stalino mirtį, atgimstančias diktatūras
ir nedidelę viltį 1

Kritika
Tomas Daugirdas
Apie dirbtinį intelektą ir žmogiškumą 4

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Saugumas, kurio nebuvo 6

Gailių klano premija 2023
Simas Čelutka. Laudacija Karoliui Kaupiniui 8

Filosofija
Povilas Aleksandravičius. Žodžiams
reikia jėgos: Iš kur ateis mus gelbstinti galia? 11

Esė
George Orwell. Anglų kalba ir politika 18

Konversatoriumas
Viktoriją Šeiną, Saulių Vasiliauską
ir Aistę Kučinskienę kalbina Emilija
Blockutė. Dekonstruoti kanoną 26

Šešėlių frontas
Bernardas Gailius. Slaptosios informacijos
biurai: Ankstyvosios žvalgybos tarnybų vizijos 32

Istorija
Zigmas Vitkus. Gojko Mitićius ir kovų už
laisvę pasakojimai VDR filmuose apie indėnus 40

Kultūros istorija

Ewa Manikowska. Nuostabus XVIII a.
dailininko gyvenimo ir epochos kultūros
liudijimas 46

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Meniškaipilietiškai-kunigiška: Juozo Tumo-Vaižganto
butas-muziejus 53 

APŽVALGA

Julius Sasnauskas OFM. Kas griauna imperijas? 58
Jūratė Čerškutė. Keli Vilniaus knygų mugės
epizodai 61

Indrę Urbelytę ir Živilę Paipulaitę kalbina
Deima Žuklytė-Gasperaitienė. Ribų tarp
etninės ir šiuolaikinės kultūros nėra 63

KNYGŲ AIDAI

Ugnė Žemaitytė. Šviežiai išminti
„Takeliai_žolėje“ 68

Akvilė Rėklaitytė. Poezijos atradimai.
Apie Gvido Latako poeziją 70

Deividas Varanius. Juodi trupiniai juodame
kelyje 72

Naglis Kardelis. Lietuviškai prabilę slapti

žodžiai 74
Akvilė Naudžiūnienė. Panerių atminties ir
užmaršties trajektorijos 77

Knygų mugė 79

 

 

2023 Nr. 2