Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
ROKAS TAMOŠAUSKAS 1

Kritika
TOMAS DAUGIRDAS
Maža Lietuva dideliame pasaulyje 4

Paieškos
KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Ar vien mažumų kultūra gintina? 6

Poezija
TOMAS VENCLOVA. Eilėraščiai 10

Filosofija
JEANĄ-LUCĄ MARIONĄ kalbina LAURYNAS
PELURITIS. „Jei tikėjimas yra vertybių
rinkinys – mums galas“ 12

Klasika
Dvejopi teiginiai 15

Mokykla
AISTĖ KUČINSKIENĖ, VIKTORIJA ŠEINA,
SAULIUS VASILIAUSKAS. Nuo kovotojos iki
atgailautojos: Salomėja Nėris mokykliniame
kanone 22

Konversatoriumas
NERIJŲ ŠEPETĮ kalbina TEODORAS ŽUKAS.
Holokaustas: Apie žmonių naikinimą ir jo
(ne)supratimus 30

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ. Dar kartą išeiviai:
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija
Marijampolėje 37

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
LIUDAS JOVAIŠA. Septyni krikščioniškojo
Vilniaus amžiai: Dešimt atminties vartų 42

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie atokvėpius darbiniuose
paplūdimiuose 48

Rūta Giniūnaitė. „Nuoširdus žvilgsnis“
į „Laiko pėdsakus“ 50

Emilija Vanagaitė. Tarpuvartė 54

Paulius Subačius. Rašyti apie literatūrą… 56

Laimantas Jonušys. Apie skaitymo meną:
In memoriam Milanui Kunderai (1929–2023) 58

KNYGŲ AIDAI

Deividas Varanius. Laumė ir jos drabužių
dydžiai 61

Giedrė Kazlauskaitė. Paprastumas? 64

Linas Daugėla. Neprisidistopinantiesiems 66

Kotryna Bėčiūtė. Nekrizenti į saują: Nauja
seksualumo tyrimų pradžia Lietuvoje 68

Katarzyna Korzeniewska. Tarp seksualinės
revoliucijos ir meilės diktatūros: Seksas sovietų
Lietuvoje 71

Roma Bončkutė. Jurgio Šaulio gyvenimas
23-uose sąsiuviniuose 74

Laurynas Peluritis. Trys filosofai ir knyga 77

Knygų mugė 80

2023 Nr. 5