1993 Nr. 9

1993 Nr. 9

Turinys: Laiškas redaktoriui Laiškas redaktoriui Subačius Paulius   Krikščioniškoji klasika Įvadas į slėpinius Aleknienė Tatjana   Krikščioniškoji klasika Mistagogija Maksimas Išpažinėjas   Aktualioji teologija Postmodernusis kritinis augustinizmas Milbank John  ...
1992 Nr. 11

1992 Nr. 11

Turinys: Laiškas redaktoriui Laiškas redaktoriui Morkus Pranas   Krikščioniškoji klasika Apie mistinę teologiją Pseudo Dionizijus   Poezija Tarp daiktų Žilaitytė Danutė   Aktualioji teologija Apie meditaciją Lotz Johannes B.   Filosofijos tyrinėjimai Tiesos problema,...
1992 Nr. 7-8

1992 Nr. 7-8

Turinys: Laiškas redaktoriui Elegija Antano Vaičiulaičio atminimui Patackas Algirdas Krikščioniškoji klasika Šv. Pauliaus, pirmojo eremito, gyvenimas Jeronimas Stridonietis Krikščioniškoji klasika Šventasis vertėjų globėjas Adomėnas Mantas Αυηναιον Parmenido kelias...