1991 Nr.7

1991 Nr.7

Turinys: Laiškas redaktoriui Katiliūtė-Boydstun Dalia Vox Patrum Dvi panašybės Hermas Šv. Ignoto Lojolos metai Aš, Ignotas Lojola… Rahner Karl Poezija Žodžiai tyloje Žilaitytė Danutė Aktualioji teologija Mano mąstymo metmenys Balthasar Hans Urs von Religijos...
1991 Nr.2

1991 Nr.2

Turinys: Laiškas redaktoriui Laiškas redaktoriui Vaišvilaitė Irena   Aktualioji teologija Kas yra išsigelbėjimas Kavaliauskas Česlovas   Religijotyra Žemės simboliai religijos istorijoje Drewermann Eugen   Poezija Be datos Atkočiūnas Edmundas   Religija ir kultūra...