1999 Nr. 5-6

1999 Nr. 5-6

Turinys: Laiškas redaktoriui Laiškas redaktoriui: Apie (ne)davimą Keršytė Nijolė   Publikacija Laiškas kardinolui Pietro Gasparri Matulaitis Jurgis   Aktualioji teologija Tikėjimas į Dievą ir privilegijos pojūtis van Beeck Frans Jozef   Žvilgsnis į Šv. Raštą Svarus...