1993 nr. 1

1993 nr. 1

Turinys: Prel. dr. Juozui Prunskiui peržengus 85 metų slenkstį   Krikščioniškoji klasika Laiškas Korintiečiams Klemensas Romietis   Filosofija: “Naujojo Židinio” konkursui Apie tikėjimo prasmę Sodeika Tomas   Poezija Du eilėraščiai Sutema Liūnė   Poezija...
1992 Nr. 11

1992 Nr. 11

Turinys: Laiškas redaktoriui Laiškas redaktoriui Morkus Pranas   Krikščioniškoji klasika Apie mistinę teologiją Pseudo Dionizijus   Poezija Tarp daiktų Žilaitytė Danutė   Aktualioji teologija Apie meditaciją Lotz Johannes B.   Filosofijos tyrinėjimai Tiesos problema,...
1992 Nr. 6

1992 Nr. 6

Turinys: Laiškas redaktoriui Laiškas redaktoriui Daujotytė-Pakerienė Viktorija   Apokrifiniai tekstai Petro evangelija   Aktualioji teologija Mistika – tikėjimo kelias Dievop Rahner Karl   Poezija Mūsų priešai akli Čemolonskas Jaunius   Religijotyra Šventybės...