Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

AZOVO KAMPANIJA

Pasveikinta būk, primiršta Istorijos deive,

su svita iš raketų lukštų̃, negyvų kareivių!

Atpažįstam tave – nors tavęs dar nėra – tą beviltišką  dieną,

kai sugirgžda vikšrai ir sraigtasparnių kandys perskrenda sieną.

Paskui prie tavo valdžios priprantame. Pradžiai –

anga daugiabučio krūtinėje, gruzdantys pamario medžiai,

apšaudomi bėgių mazgai, neužmatomas stepių teatras,

kur juodžemio luituose klimpo Mazepą burnodamas Petras.

Mirtis dar jauna. Jai reikia įgūdžio, laiko.

Ji bando, ji mokosi dirbti. Lėtai nusitaiko,

bet ilgokai nekliudo. Skeveldra pasveikina kūną

tik iš penktojo karto. Po to jau nieko nebūna.

Dronas nužymi ore neįžiūrimą brydę.

Dvidešimtmetis sargybinis purvinu patvoriu lydi

kur kas vyresnį miestietį – kas iš to, kad civilis, –

ir paskutiniai trys metrai abiem prailgsta kaip mylios.

Bušlatų brinkstantis tūris iš vienos griuvėsių vietovės

prasisunkia į kitą. Įstrigęs erdvėj palydovas

jį tingiai fiksuoja. Pabūklas ištaškė azoto cisterną.

Užimta dešimt kvartalų – gloria nostra aeterna.

O, kaip toli išganingos gelžkelio stotys ir uostai!

Prieš akis – nežinia, draugų ar priešų blokpostai,

ar praleis, ar iššaus. Marodieriams paliktos vištos

prieangiuos, ožkos kiemuos, net žvilgsnis, sugrįžtąs

į žemėlapy nepažymėtą Trostianką, Merefą, Irpinę,

kur skylėti stogai šmėžuoja tankiam dilgėlyne,

salsvas nebesančių tvaikas į koserę smelkias,

o kūdikiai pratinas tarti: „išdavikas“, „šautuvas“, „alkis“.

Brūkšnį atoslūgio juostoj išbrėžia kulka, ne žuvėdra,

už subyrėjusio lango veidrodis atmuša giedrą –

ją su baime stebės užgimę slėptuvėse ainiai,

nes dangus – branduolinės grėsmės, ne Dievo buveinė.

Sukrešusio kraujo dėmė. Sprogmenio bosas ir altas.

Kiekvieniems Termopilams, žinia, atsiras Efialtas.

Atsisveikink su jais – nesuprasi, garbei ar gėdai:

takai atkirsti, ir vis viena prasiveržė medai.

Ką gi, Istorijos deive, karas – tai karas.

Leipsta saulėkaitoj priešiško miesto bulvaras,

ir studentas po liepos laja, cigaretę į smėlį įmynęs,

atkartoja senas eilutes: „Kaip saldu nekęsti tėvynės“,

o kareivis – jo vardo draugai nepajėgs atsiminti –

dar įkvepia oro likutį tvankiam labirinte.

Jau nebekruta lūpos, bet girdi akmuo ir betonas

kietą žodį, kurį užpuolikams tėškė Cambronne’as.

KAVINĖ PRIE VLTAVOS, 1923

1

šioj kavinėj

dažnai pagalvoju

apie tai kas galėjo įvykti

nors turbūt neįvyko

čia kur kaštonų ir liepų

nepalietė ką tik baigęsis karas

ir kol kas dar nesiekė žinios

apie lapkričio neramumus prie Hofgarteno

diktatoriaus mirtiną ligą

dvarely už sostinės

kavinė ir tiek

būtinai arklių kanopos už lango

girgždantys bėgiai

gal pirmieji lašai ant barokinio tilto skulptūrų

2

moteris sėdi kertėj

prie marmurinio staliuko

atmetus didelę galvą

pakirptais plaukais ant kaktos

truputį jau sidabruojančiais

sugniaužus rūkiklį

tarp vyriškų pirštų

drobės stogelis pridengia stiklą

pro agavas mirguliuoja baidarės

taikingas žaliuojantis šlaitas kuris

dar nevirto jos kalnu

iš esmės tai svetimas miestas

kad ir koks jis būtų gražus

ji čia lankos tiktai kas savaitė

užsisako kavos

honoraras parūpintas laikraščio

sumanyto kelių emigrantų

gyvenimas tarsi stotis

daiktų dėliotis neverta

3

tiltą pereina vyras

sunkiai kyla statoka gatve

tariant jos žodžiais

grindinys kaip šachmatų lenta

juodi ir balti kvadratai

nežinia kas yra žaidėjas

kosulys išvargino bet

tramvajus atėjo laiku

aukštas liemuo nepagaunamos akys

rūbai tvarkingi kaip dera doram valdininkui

jau padaręs visa kas svarbiausia

jau patyręs vienintelę trumpą Milenos glamonę

jau ne kartą miręs

nusprendęs

sudeginti savo raštus

nes jie nesuteikia vilties

tas jo troškimas nebus išklausytas

ji perskaitys jo knygas

tik tada kai jos išsipildys

4

atsiprašo praeina pro moters staliuką

užsisako vyno bokalą

kelneris siūlo dienraštį vyras numoja ranka

stebi tiktai debesies siluetą

nežiūri į pakirptas garbanas

o ji užsiėmusi ginču su dukteria

gal ir anksčiau jie prasilenkdavo gatvėj

jo kalba iš didžiųjų raidžių

jos iš riksmo ir šnabždesio

jie abu šiam mieste

geriausiai mato pasaulį

ir už tai sumokės

jo gerklę užgniauš kartėlis

jos gerklę kilpa

ant konclagerio narų

mirs Milena

užmiršus kaip jo galva

lietė jai petį

o kavą gurkšnojančios dukros tėvui

kulka rūsyje

suskaldys pakaušį

bet šachmatų žaidėjas bus maloningas

ir neduos to sulaukti

5

jis pakyla ir eina laukan

automatiškai nusišypsojęs

aplenkia staliuką žvelgia į arkos

parabolę veidrody

baltą gipso piliastrą

ji regi tiktai šešėlį ties durim

baigia savąją kavą

sako dukrai „ką gi jau laikas“

norėčiau kad jie

pamatytų kits kitą

pasikalbėtų

susiliestų delnais

lyg tai būtų ką nors pakeitę

Emilija Petrauskienė. Solanum lycopersicum. 2019. Šlapio kolodijaus negatyvas