Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Valentinavičius Virgis

 

Šv. Kryžiaus Jono metai

Gyvoji meilės liepsna 

Kryžiaus Jonas

 

Aktualioji teologija

Amžinybė, nukelianti laiką

Kavaliauskas Česlovas

 

Poezija

Pavasarį, pamiškėj pavasarį

Sadūnaitė Danguolė

 

Krikščioniškoji klasika

Haec mulier est divinitas

Goessmann Elisabeth

 

Filosofinė autobiografija

Mano gyvenimo ir minties raida

Vyčinas Vincas

 

Mozarto metai

Transcendencijos pėdsakai?

Küng Hans

 

Kaziui Jankauskui 85

Dvasios ir žodžio šviesa

Kašauskas Raimondas

 

Kaziui Jankauskui 85

Salduvė

Jankauskas Kazys

 

Istorija ir kultūra

Du muzikos pedagogikos židiniai Vilniuje

Jurkštas Vytautas Povilas

 

Eilėraščio paraštėje

Mylėti reiškia kentėti

Daujotytė-Pakerienė Viktorija

 

Apžvalga: religija

Laiškas iš 1816 m. Vilniaus

Pinkerton Robert

 

Apžvalga: religija

Nauja Bažnyčios situacija: Estijos pavyzdys

G.M.

 

Apžvalga: kultūra

Prakalba garbės doktoratą gaunant

Rabikauskas Paulius

 

Apžvalga: kultūra

Sugrįžimas

Narbutienė Ona

 

Apžvalga: kultūra

Muziejus skiriamas žiūrovui

Varnelis Kazys

 

Apžvalga: kultūra

Gedimino laikų Lietuva ir jos kaimynai

G.M.

 

Apžvalga: kultūra

Baltistika savarankiškumo keliu

Rosinas Albertas

 

Apžvalga: visuomenė

Visi drauge – Baltijos keliu?

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga: visuomenė

Jugoslavijos katalikų dalia

E.V.

 

Apžvalga: visuomenė

Prancūzijos komunistų likimas

Vakaris Vidas

 

Knygos ir žurnalai

Hodoeporicon Lituanum

Narbutienė Daiva

 

Knygos ir žurnalai

Prie estetinio objektyvizmo kapo

Subačius Paulius

 

Knygos ir žurnalai

Eilėraštis – sielos peizažas

Jurgutienė Aušra

 

Knygos ir žurnalai

Svarbus kalbos mokslui veikalas

Vitkauskas Vytautas

 

Knygos ir žurnalai

Be riksmo ir pykčio

Ginius Vincentas

 

Knygos ir žurnalai

Galbūt nepavėlavusi knyga

Vainius Antanas

 

Knygos ir žurnalai

Susipažinkime: Baltijos valstybės

E.V.

 

Knygos ir žurnalai

Kur yra Liuksemburgas?

Vakaris Vidas

 

Turinys

1991 m. Nr. 1-12 turinys

Akminas Liubartas

1991 Nr. 11-12