Apie mus

Naujasis Židinys-Aidai – seniausias kultūros leidinys Lietuvoje, iliustruotas religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas
Žurnalas tęsia prieškario katalikų intelektualų mėnraščio Židinys, pradėto leisti 1924 m., ir išeivijos humanitarinės šviesuomenės kultūros leidinio Aidai dvasinę giją. Nepriklausomoje Lietuvoje dabartiniu pavadinimu leidžiamas nuo 1991 m. siekiant:
  • gaivinti krikščioniškosios kultūros tradiciją,
  • ugdyti akademinę visuomenę, besiremiančią intelektiniu sąžiningumu ir profesine atsakomybe,
  • skatinti krikščioniškai orientuotą politinį mąstymą.
Naujasis Židinys-Aidai spausdina originalius ir verstinius straipsnius. Svarbiausios temos – filosofija, teologija, religijotyra, istorija, literatūros ir kalbos klausimai, menas, socialiniai mokslai, kultūros teorija, politika. Taip pat publikuojami klasikiniai Europos ir Lietuvos krikščioniškosios tradicijos tekstai, grožinės literatūros kūriniai. Kiekviename numeryje dedamos periodinės Lietuvos ir pasaulio religijos, kultūros bei visuomenės gyvenimo apžvalgos, knygų anotacijos. Žurnalo priedas Knygų aidai – vienintelis Lietuvoje leidinys, skirtas vien knygų recenzijoms ir literatūrinio bei leidybos gyvenimo analizei.