Naujausi tekstai

Mingailė Jurkutė. Laiškas redaktoriui (NŽ-A nr. 3)

Mingailė Jurkutė. Laiškas redaktoriui (NŽ-A nr. 3)

Mielas Redaktoriau, Mano mokykloje, kuriai jaučiau tyrą neapykantą, buvo toks laikas, kai mes neturėjome fizruko, užtat turėjome jauną, pilną energijos mergiotę su treningu, kuri nelipdavo laiptais, bet jais užšokuodavo (mums tai kėlė siaubą). Savo dalykui buvo...

Teodoras Žukas. Meno kūrinys apie partizanų karą (NŽ-A nr. 3)

Teodoras Žukas. Meno kūrinys apie partizanų karą (NŽ-A nr. 3)

Bernardas Gailius, KRAUJO KVAPAS: Trileris, Vilnius: Aukso žuvys, 2022, 480 p., 1500 egz.Dizainerė Miglė Vasiliauskaitė Istoriko Bernardo Gailiaus rašymo centre lig šiol figūravo partizanų karas ir Jamesas Bondas, apie kuriuos Gailius rašė iš istorinės, teisinės,...

Jonas Aistis. Nostalgiški užrašai (NŽ-A nr. 3)

Jonas Aistis. Nostalgiški užrašai (NŽ-A nr. 3)

Marija Marcelionytė-Paliukė. Lietuva. Laiškai I. 2010. Fotopolimerinė graviūra, 13 x 19,5 Pristatoma dalis Jono Aisčio (1904–1973) tekstinio palikimo, saugomo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne (LLTI BR, f. 100). Anksčiau buvo...

Simona Merkinaitė. Istorija kaip lemtis ir pašaukimas (NŽ-A nr. 3)

Simona Merkinaitė. Istorija kaip lemtis ir pašaukimas (NŽ-A nr. 3)

Jan Patočka, ERETIŠKOS ESĖ APIE ISTORIJOS FILOSOFIJĄ, iš čekų kalbos vertė Almis Grybauskas, serija Filosofemos. XX a. filosofija, antroji pataisyta ir papildyta laida, Vilnius: Phi knygos, 2021, 180 p., 488 egz.Dizainerė Laura Klimaitė-Lusa Jano Patočkos (1907–1977)...

Ramūnas Čičelis. Skaitymas kaip nežinia (NŽ-A nr. 3)

Ramūnas Čičelis. Skaitymas kaip nežinia (NŽ-A nr. 3)

Laurynas Katkus, NAKVYNĖ BERLYNE: Apysakos, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022, 200 p.Dailininkas Zigmantas Butautis Kartos, kuri gimė dar sovietinėje Lietuvoje, tačiau brandą pasiekė jau šaliai atkūrus nepriklausomybę, bendresnio literatūrinio balso...