Kaip mus paremti?

Naujasis Židinys-Aidai yra ilgiausias tradicijas turintis kultūros leidinys Lietuvoje. Tai ne pelno siekiantis žurnalas, orientuotas į kultūros išsaugojimą ir kultūrinės tradicijos puoselėjimą, rašymą tekstų, kurie dabarties kultūrą atspindės ir po dešimties, ir po dvidešimties metų. Kviečiame į visą kultūrinę spaudą žiūrėti kaip į investiciją, kuri leidžia mums, mūsų visuomenei bręsti ir augti intelektualiai ir dvasiškai. Norėdami, kad Naujasis Židinys-Aidai sėkmingai gyvuotų ir toliau, mus galite paremti šiais būdais:

  • Prisidėdami bankiniu pavedimu:

Viešoji Įstaiga NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI

Įmonės kodas 124626686

A/S LT60 7044 0600 0131 0361

AB SEB BANKAS, kodas 70440

ŽURNALO PARTNERIAI, RĖMĖJAI IR GLOBĖJAI

Ateitininkų federacija, www.bernardinai.lt, Gailių klanas, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Katalikų radijo „Mažoji studija“, Žurnalas „Artuma“, Nerija Putinaitė

ŽURNALO LEIDYBĄ REMIA

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos kultūros taryba

Šimtmečio institutas

Lietuvių katalikų religinė šalpa