Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Katiliūtė-Boydstun Dalia

Vox Patrum
Dvi panašybės
Hermas

Šv. Ignoto Lojolos metai
Aš, Ignotas Lojola…
Rahner Karl

Poezija
Žodžiai tyloje
Žilaitytė Danutė

Aktualioji teologija
Mano mąstymo metmenys
Balthasar Hans Urs von

Religijos filosofija
Platono filosofija: teistinis Vienis?
Čiuldė Edvardas

Proza
Kamputis Saliutės skaros
Jankus Jurgis

Alma Mater
Pažadinti Europą, bent savyje
Pavilionis Rolandas , Laumenskaitė Irena Eglė

Apžvalga: religija
Pokalbis apie Senąjį Testamentą
V. A.

Apžvalga: religija
Bažnyčia Ispanijoje

Apžvalga: kultūra
Mintys po LKMA XV suvažiavimo
Kučinskaitė Antanė, Katiliūtė-Boydstun Dalia

Apžvalga: kultūra
recenzuoja BUM&N
Klausytojas B.

Apžvalga: kultūra
“Jeigu aš būčiau pažinojęs von Balthasarą”
Reagan Ronald

Apžvalga: kultūra
Apie katalikų universitetus
E. V.

Apžvalga: visuomenė
Anapus kapitalizmo
Daugintis Petras

Knygos ir žurnalai
“Paspirklai kampuos, kur dausos”
Ališauskas Vytautas

Knygos ir žurnalai
Prano Kuraičio filosofiniai raštai
Poška Adolfas

Knygos ir žurnalai
Pomirtinio gyvenimo samprata – nauju aspektu
Laurinkienė Nijolė

Knygos ir žurnalai
Žodžiai be patetikos
Vainius Antanas

Knygos ir žurnalai
Vienišųjų kelias
Jaras Andrius

 

1991 Nr.7