Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Grucė Romualdas

 

Krikščioniškoji klasika

Pamokslas Abraomo sekmadieniui

 

Aktualioji teologija

Naujasis Testamentas ir mitas

Schlier Heinrich

 

Poezija

Tiktai nostalgija

Balbierius Alis

 

Religijotyra

Kas yra religija

Beresnevičius Gintaras

 

Istorija

Didysis Lenkijos ir Lietuvos karas su Vokiečių ordinu (1409-1411)

Biskup Marian

 

Žmogus ir kalba

Kalbos archeologija būties griuvėsiuose

Kardelis Naglis

 

Proza: “Naujojo židinio” konkursui

Naktys Universitete

Kunčinas Jurgis

 

Mūsų pirmtakai

Ūkanoms prasiskleidžiant

Sirijos-Gira Vytautas

 

Pro et contra

Vystytis ir augti kartu su gyvenimu

Pabedinskas Jonas

 

Apžvalga: religija

Išnaudoti savo moralinę jėgą

Fischer Hans Friedrich , Akminas Liubartas

 

Apžvalga: religija

Apie Bažnyčią kaip bendrystę (communio)

Tulaba Ladas

 

Apžvalga: kultūra

In memoriam Vincui Mincevičiui (1915.X.31 – 1992.V.30)

S. B.

 

Apžvalga: kultūra

Shusaku Endo: tarp Rytų ir Vakarų

Wolfe Gregory

 

Apžvalga: visuomenė

Robert Schuman – suvienytos Europos tėvasi

Dumšytė Rusnė

 

Apžvalga: visuomenė

Ar verta perbraižyti žemėlapius?

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Aistrų ir kančios pakalnėje

Kalėda Algis

 

Knygos ir žurnalai

Hermann Hesse: Atradimai ir praradimai

Gylys Antanas

 

Knygos ir žurnalai

Virtinės herojų, nuogi kankiniai – menininkai, menininkai, menininkai…

Janonytė Rasa

 

Knygos ir žurnalai

Teodicėja – Dievas teisiamųjų suole?

Rokantėnas Antanas Švitrigaila

 

1992 Nr. 10