Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laimingai atliktas žygis

Andriekus Leonardas

 

Krikščioniškoji klasika

Apologija Autolikui

Teofilis Antiochietis

 

Kaziui Bradūnui 75

Penkiolika eilėraščių

Bradūnas Kazys

 

Iš “Aidų” archyvo

Megalitas

Bagdanavičius Vytautas

 

Iš mistikos istorijos

Simplex et idiota

Kazakevičiūtė Inga

 

Bernardui Brazdžioniui 85

Susitikimai

Povilonis Juozas

 

Bernardui Brazdžioniui 85

Dievo samprata

Grigaitytė Laima

 

Bernardui Brazdžioniui 85

Tautos tema

Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija

 

Bažnyčios istorija

Katalikų Bažnyčia 1991

Gelmi Joseph

 

Istorija ir kultūra

Tautinis atgimimas: savimonės raida ir kultūrinė mitologija

Subačius Paulius

 

Bažnytinė dailė

Marijos išaukštinimas

Ruzgienė Birutė

 

Apžvalga: religija

“Vykstu pas jus kaip visuotinės Bažnyčios tarnas…”

Garcia Justo Mullor

 

Apžvalga: religija

Elisabeth Moltmann-Wendel: feministinė teologija

Norvilienė Vitalija

 

Apžvalga: kultūra

Baltų tyrimų institutas (1952-1972)

Luven Yvonne

 

Apžvalga: kultūra

Tele-teologija

Bolewski Jacek

 

Apžvalga: visuomenė

Šeima – gyvybės kultūros skleidėja

Narvilienė Auksė

 

Apžvalga: visuomenė

Europos gynyba

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Filosofinė Europos kultūros vizija

Raudeliūnas Traidenis

 

Knygos ir žurnalai

Dovana skaitytojui

Paškus Antanas

 

1992 Nr. 2