Turinys:

Laiškas redaktoriui
Kazlauskas Vytautas, Mons.

Krikščioniškoji klasika
Ganytojas
Hermas

Poezija
Eilėraščiai
Juškaitis Jonas

Žvilgsnis į Šv. Raštą
Lozorius: iš tylos į žodį
Marchadour Alain

Aktualioji teologija
Teologinio žodžio klausimas
Bagdanavičius Vytautas

Nelei Mazalaitei 85
Tvora
Mazalaitė Nelė

Filosofijos tyrinėjimai
Modernioji epocha ir postmodernizmas
Raudeliūnas Traidenis

Juozapo Stakausko mirties 20-mečiui
Kun. dr. Juozapo Stakausko charakteristika
Švogžlys-Milžinas Nikodemas

Dailė
Ne tik Jonas Kazimieras Sapiega…
Šinkūnaitė Laima

Apžvalga: religija
Pokomunistinio laikotarpio apmąstymai: religija ir politika
Kunčius Herkus

Apžvalga: kultūra
Kompozitorius Jonas Dambrauskas
Pučinskas Vytautas

Apžvalga: kultūra
Josip Plečnik – “Slavų Gaudi”
Jankevičiūtė Giedrė

Apžvalga: visuomenė
Ateitininkija krikščioniškosios Europos kontekste
Toleikis Vytautas

Apžvalga: visuomenė
Mirties bausmė Europoje: pakeliui į panaikinimą
Vareikis Egidijus

Knygos ir žurnalai
Mokykla ir religija
Auryla Vincas

Knygos ir žurnalai
Miestas ir miestelėnai
R. A.

Knygos ir žurnalai
Jono Dlugošo sutriuškinimas
Nikžentaitis Alvydas

Knygos ir žurnalai
Romantizmo spalvų beieškant
Daunys Vaidotas

Knygos ir žurnalai
Carlos Castaneda pasauliai
Sereda Antanas

Knygos ir žurnalai
Mūsų kultūros reiškinys
Alekna Darius

1992 Nr.9