Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Prel. dr. Juozui Prunskiui peržengus 85 metų slenkstį

 

Krikščioniškoji klasika

Laiškas Korintiečiams

Klemensas Romietis

 

Filosofija: “Naujojo Židinio” konkursui

Apie tikėjimo prasmę

Sodeika Tomas

 

Poezija

Du eilėraščiai

Sutema Liūnė

 

Poezija

Ar randame duotąjį žodį?

Nagys Henrikas

 

Vinco Mykolaičio-Putino 100-mečiui

“Apimti pasaulį”

Tūtlytė Rita

 

Vinco Mykolaičio-Putino 100-mečiui

Putiniškoji vokalinė lyrika

Palionytė Dana

 

Vinco Mykolaičio-Putino 100-mečiui

V.Mykolaičio-Putino Raštai, VIII t.

Subačius Paulius

 

Jano Čepo 90-mečiui

Apie daiktų ir širdies atmintį

Čep Jan

 

Dailė

Dar viena įminta mįslė

Matušakaitė Marija

 

Konversatoriumas

Kad būtų gelbstima gyvybė

Saulaitis AntanasBoruta Jonas SJ

 

Politika

1992 metų apžvalga

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga: religija

Palyginimas apie Bažnyčią

Lukėnas Kastantas

 

Apžvalga: kultūra

Paminėjimai ir pamąstymai

Subačius Paulius

 

Apžvalga: kultūra

Paroda kaip reminiscencija

Jankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga: kultūra

Celiulioidinė siela

Austin Ron

 

Apžvalga: visuomenė

Baltijos krikščioniško jaunimo kongresas

Kuodytė Jūratė

 

Apžvalga: visuomenė

Politinio terorizmo saulėlydis

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Poezijos duona ir druska

Kruševičiūtė Aldona

 

Knygos ir žurnalai

“Filosofijos įvadas” lietuviškai

Jokubaitis Alvydas

 

Knygos ir žurnalai

Ausa ducesque cano, litavique trophaea gradivi

Antanavičius Darius

1993 nr.1