Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Dilytė Dalia

 

Αθηναιον

Protreptikas, arba paraginimas filosofuoti

Aristotelis

 

Poezija

Eilėraščiai

Vaičiūnaitė Judita

 

Religijotyra

Gyvybės pradas vanduo

Splett Jörg

 

Proza

Trys T. mirtys

Jaras Andrius

 

Muzika

Apie baltų ir ikikrikščioniškosios Lietuvos muziką

Landsbergis Vytautas

 

Etnologija

Lietuvių diaspora 2001-aisiais

Katiliūtė-Boydstun Dalia

 

Vytauto Bičiūno 100-mečiui

Devynių amatų meistras

Tūtlytė Rita

 

Konversatoriumas

Pasaulyje ir virš pasaulio

Adomėnas MantasMacquarrie John

 

Apžvalga: religija

“Naujoji pagonybė” Vokietijoje

Margenis Vincas

 

Apžvalga: kultūra

Vilniuje norėčiau gyvent

Jurgutienė AušraNagys Henrikas

 

Apžvalga: kultūra

Zenonas Ivinskis ir svarbiausi jo veikalai

Jučas Mečislovas

 

Apžvalga: kultūra

“Rarissimo!”

Gustaitė Genovaitė

 

Apžvalga: visuomenė

Sumaištis Lietuvos diplomatijoje

Valentinavičius Virgis

 

Apžvalga: visuomenė

Šiaurės-Pietų santykių perspektyvos

Herr Edouard

 

Knygos ir žurnalai

Apie knygas ir klaidas

Kruševičiūtė Aldona

 

Knygos ir žurnalai

Liūdna priklausomybės istorija

Valentinavičius Virgis

 

Knygos ir žurnalai

Moteris ir vanduo

Jaras Andrius

 

…et altera pars

Šiurkščiai iškreipiančiame veidrodyje

Pakalniškis Ričardas

1993 Nr.10