Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Luven Yvonne

 

Apokrifiniai tekstai

Kristaus nužengimas į Hadą

 

Religijotyra

Apie mitinį mąstymą

Mann Ulrich

 

Poezija

Himnai apie šventąjį Kazimierą

Ferreri Zacharijas

 

Poezija

Palaimintas turtuolis, kurs atrastas be dėmės, kurs nenuėjo paskui auką

Tarvainis Petras

 

Poezija

Šv. Kazimiero kasdienė malda

 

Petro Rimkūno 80-mečiui

Vienintelė auka

Juškaitis Jonas

 

Proza

Pobūvio pabaiga

Greene Graham

 

Istorija

Žmogus ir dievas ikikrikščioniškoje Lietuvos visuomenėje

Nikžentaitis Alvydas

 

Dailė

Sek paskui mane

Matušakaitė Marija

 

Eseistika

Atono kasdienybė

Rak Pavle

 

Apžvalga: religija

Suomijos bažnyčios

 

Apžvalga: kultūra

Laisvosios būties kūrėjas

Kuolys Darius

 

Apžvalga: kultūra

Dalytis gerumu

Burdulis Jonas Kazimieras

 

Apžvalga: kultūra

Hans Jonas ir atsakomybės principas

G.M.

 

Apžvalga: kultūra

Pirmieji Dievo tautos namai

Militello Cettina

 

Apžvalga: visuomenė

Atsiliepiame į ateitininkijai keliamus klausimus

 

Apžvalga: visuomenė

Į balą kritęs, sausas nekelsi

Valentinavičius Virgis

 

Knygos ir žurnalai

Filosofinės kritikos radikalumas ir utopijos konservatyvumas

Jokubaitis Alvydas

 

Knygos ir žurnalai

Nepagarba ir diskreditacija

Dubonis Artūras

 

Knygos ir žurnalai

Laukta ir pajuokta knyga

Sereda Antanas

 

1993 Nr.3