Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Daujotytė-Pakerienė Viktorija

 

Krikščioniškoji klasika

Apie pasaulio amžinumą

Akvinietis Tomas

 

Aktualioji teologija

Trumpas žodis “Dievas”

Rahner Karl

 

Poezija

Kasinėjimų radiniai

Bradūnas Kazys

 

Istorija

1926-ųjų gruodžio 17-osios prielaidų eskizai

Kasparavičius Algimantas

 

Filosofija

Lietuvos filosofinė tradicija postmodernizmo akivaizdoje

Jokubaitis Alvydas

 

Proza

Santo Stefano

Barth Emil

 

Dailė

Rankraščio skaitymas

Janonienė Rūta

 

Apžvalga: religija

Šeima – meilės ir gyvenimo bendrystė

Bačkis Audrys Juozas

 

Apžvalga: religija

Kardinola Albertą Decourtray palydėjus

R. A.

 

Apžvalga: kultūra

Trakai – “Roma 5”

Vaicekauskas Mikas

 

Apžvalga: kultūra

Senosios literatūros seminaro ketvirtasis sezonas

Vaicekauskas Mikas

 

Apžvalga: kultūra

“Naujasis” Michelangelo

G. J.

 

Apžvalga: visuomenė

Žaidimai, rudens kėlinys

Valentinavičius Virgis

 

Apžvalga: visuomenė

Valdžia ir opozicija: formavimosi keliai ir santykių problemos

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Apie romantizmo tradiciją lietuvių literatūroje

Jurgutienė Aušra

 

Knygos ir žurnalai

Jelenos Matvejevnos iškirptė

Maknys Vaidotas

 

Knygos ir žurnalai

Klasicistiniai paveikslo rėmai

Subačius Paulius

 

Knygos ir žurnalai

Nacionalizmas be mitų

Vakaris Vidas

 

Knygos ir žurnalai

“Didysis nežinomasis”

Gylys Antanas

 

Knygos ir žurnalai

Trečiasis “Saulutės” užtekėjimas

Gelžinis Arvydas

 

1994 Nr. 11