Turinys:

Laiškas redaktoriui
Raila Eligijus

Krikščioniškoji klasika
Pirmas Kalėdų pamokslas
Leonas Didysis

Poezija
Latviškojo Requiem aidai
Akuraterė Laima

Dvasiniai skaitiniai
Kalėdų angelai
Daniélou Jean

Filosofija
Dievo įkvėpta manija
Pieper Josef

Proza
Angelas Levinas
Malamud Bernard

Istorija
Neįvykusi Vytauto karūnacija
Jučas Mečislovas

Mūsų pirmtakai
Dar kartą apie Stasio Šalkauskio Rytų ir Vakarų sintezės idėją
Sverdiolas Arūnas

Visuomenė
Principai ir patriotai
Girnius Kęstutis K.

Apžvalga: religija
Sovietmečio martyrologija
Subačius Paulius, Aliulis Vaclovas

Apžvalga: kultūra
Jono Jablonskio konferencija
Kupčinskaitė Asta

Apžvalga: kultūra
Tikėjimas kaip kultūros veiksnys
Ruh Ulrich

Apžvalga: visuomenė
Europa! Europa?
Valentinavičius Virgis

Apžvalga: visuomenė
Krikščioniška gerovės valstybės kritika
Beers John Michael

Knygos ir žurnalai
Pokalbiai apie Dievą ir sielą
Zakarauskas Audrius

Knygos ir žurnalai
Pirmoji Lietuvos kapucinų istorijos knyga
Laukaitytė Regina

Turinys
1994 m. Nr. 1-12 turinys
Akminas Liubartas

1994 Nr.12