Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Girdzijauskas Juozas

 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ

Hermis Trismegistas

Poimandras

 

Aktualioji teologija

Apie tikėjimo į Dievą hermeneutiką technogeninio pasaulėvaizdžio epochoje

Müller Gerhard Ludvig

 

Religijotyra

Šventybė profanybėje

Beresnevičius Gintaras

 

Poezija

Ant Viešpaties svarstyklių

Andriekus Leonardas

 

Istorija

Musulmonai neofitai buvusios LDK XIX a. visuomenėje

Bairašauskaitė Tamara

 

Proza

Nepraeinantis šaltis

O’Connor Flannery

 

Mūsų pirmtakai

Sugrįžti į tuos metus…

Matuzevičius Eugenijus

 

Literatūros mokslas

Dievo tema Algimanto Mackaus poezijoje

Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija

 

Konversatoriumas

Būti žmogumi – tai visų pirma būti artimu

Sodeika Tomas, Condrau Gion

 

Apžvalga: religija

Pamokslų kliaudos ir galia

Ginius Vincentas

 

Apžvalga: religija

Katalikų bažnyčia Kinijoje

G. J.

 

Apžvalga: kultūra

Pašnekesiai apie Gedimino laiškus

Vaicekauskas Mikas

 

Apžvalga: kultūra

Krikščionybė ir kultūra Europoje

Poupard Paul

 

Apžvalga: visuomenė

Politikas politikui – vilkas?

Valentinavičius Virgis

 

Apžvalga: visuomenė

Pabėgėlių problema

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Asmuo, tauta, valstybė istorijos vyksme

Ulčinaitė Eugenija

 

Knygos ir žurnalai

Nauja senoji literatūra

Vaicekauskas Mikas

 

Knygos ir žurnalai

Dingusi recenzija

Klimka Karolis, Katkus Laurynas

 

Knygos ir žurnalai

Prasmingas ir šviesus kraitis

Matuzevičius Eugenijus

1994 Nr. 2